Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2017-07 Инженеринг на обект „Основен ремонт и реконструкция на улици в с.Осиково, община Девин“ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт и реконструкция на улици в с.Осиково, община Девин “

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 27 Ноември 2017г. 16:57ч.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт и реконструкция на улици в с.Осиково, община Девин “

 

Решение за откриване на процедурата - отвори;

Обявление за поръчка - отвори;

 


Удостоверяване на време

С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
Reshenie.PDF
SHA-256 Хеш
73c7587a0a8df08d5c3a6c4845c7b56ce5b96d3fb2f484c1263374b8cf718aa5

Сериен номер:780cae21c0c90437

Издадено:27.11.2017 16:03:14

 

Obiavlenie.PDF
SHA-256 Хеш
a2e5d87552cabc86f3f65e98c73bb81707b5e19cdc09cac57727e17307caddc4

Сериен номер:40dfb11b2b2ef498

Издадено:27.11.2017 16:03:55

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер