Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2017-08 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти по две обособени позиции Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти по две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 24 Ноември 2017г. 16:53ч.

Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти по две обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект:Основен ремонт и реконструкция на улици в с.Гьоврен, община Девин

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект:Основен ремонт и реконструкция на улици в с.Осиково, община Девин

 

Документация за процедурата - изтегли;

Технически проект - изтегли;
Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dokumentacia_SN_ulici.zip
SHA-256 Хеш
0588b862b1b3052c4a9e6461176c1e0ba4ef87eec438b755b8d4dc851f570e39

Сериен номер:57b3110795d82c0e

Издадено:24.11.2017 16:05:12

tsr файл - изтегли;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер