Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2017-04 Извършване на обществен превоз на пътници по две обособени позиции Договор с приложенията към него за обществена поръчка с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми, квота на Община Девин съгласно утвърдени маршрутни...” - за първа обособена позиция

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 14 Ноември 2017г. 09:52ч.

Договор с приложенията към него за обществена поръчка с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми, квота на Община Девин съгласно утвърдени маршрутни разписания” - за първа обособена позиция

 

Договор с приложенията към него - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Dogovor_prolojenia_prevoz.zip
SHA-256 Хеш
61511f0641576f652116f576959f840d751ee6cbb30cbc3eb0c38a918b60100b

Сериен номер:5303d051ca1d8cd7

Издадено:14.11.2017 09:56:52

tsr фаил - изтегли;


.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер