Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет:Предоставяне на далекосъобщителни услуги с две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 03 Юни 2014г. 15:30ч.

 

Община Девин на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, при следните условия:

 

 

1.Предмет на поръчката: Предоставяне на далекосъобщителни услуги при следните обособени позиции:

 

1.1.Чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие

 

1.2.Чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа

 

2. Вид на поръчката: По чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти въз основа на публична покана.

 

3. Обхват на поръчката: Осигуряване на мобилни телефонни услуги, съгласно техническо задание.

 

4. Срок на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора или до достигане на прогнозната стойност.

 

5. Цена на поръчката и начин на плащане:

 

5.1. Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

 

5.2. Всеки участник може да подаде оферта за двете обособени позиции и за всяка поотделно.

 

6.Прогнозна стойност – 36 000 лева без ДДС:

 

- 18 000 лева за обособена позиция 1

 

- 18 000 лева за обособена позиция 2

 

 


 

 

Приложени документи за изтегляне:

 


                1. Публична покана - изтегли

 

                2. Документация за участие - изтегли;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер