Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2017-05 Зимно поддържане 2017/2018 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа за сезон 2017/2018 г. , разделена на три обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 21 Септември 2017г. 17:44ч.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа, разположена на територията на община Девин за оперативен сезон 2017/2018 г. , разделена на три обособени позиции.

 

Решение за откриване на процедурата - отвори;

Обявление за поръчка - отвори;

Документация за участие - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dokumentacia_zimno.zip
SHA-256 Хеш
82ae8b8a503f3bb38fa7cd325c4e779cf7ad796dc9f7df5d22b3f2e7e39738ef

Сериен номер:7247ea35dfc78c4

Издадено:21.09.2017 17:43:27

tsr фаил - изтегли;
 
.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер