Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет:Инженеринг при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Девин и кв.Настан"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 20 Май 2014г. 14:53ч.

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Относно: Обществена поръчка с предмет: «Инженеринг при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Девин и кв.Настан, финансирани със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

 

         На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че комисията назначена със заповед № РД - 09- 230/12.05.2014 г. ще отвори ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с горепосоченият предмет на 22.05.2014 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

         На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

        

 

 

С уважение,

         /Владимир Даскалов/

         Председател на комисията

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер