Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2017-03 Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Девин Протоколи, доклад и решение за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Девин по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Девин” по Оперативна програма за храни ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 31 Юли 2017г. 15:50ч.

Протоколи, доклад и решение за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Девин по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Девин” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане , съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд - 2016” за срок до 31.12.2019г.

 

Протоколи, доклад и решение - изтегли;Удостоверяване на време

С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
protokoli_doklad_i_reshenie.zip
SHA-256 Хеш
a13d857e7ddb554f9e4c09f3bed9adae0632e5e1120bfb88df5821d171b2d1d3

Сериен номер:6b348bab03fb316d

Издадено:31.07.2017 15:56:45

tsr фаил - изтегли;
 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер