Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2017-07 Изпълнение на СМР за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин - прекратена Решение за смяна на образеца на КСС, без да има промяна в позициите за публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 28 Юли 2017г. 14:02ч.

Решение за смяна на образеца на КСС, без да има промяна в позициите за публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин“, финансиран по правилата на НДЕФ

 

Решение - отвори;

Коригирана количествено - стойностна сметка - изтегли;
Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
KSS _Dom_na_Kulturata.xls
SHA-256 Хеш
8dd3b078b89bcf2c71d58748a38ea68402e3ba012db0a7bd27be252577befda8

Сериен номер:632e06be1a5ac13f

Издадено:28.07.2017 14:13:42

tsr файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер