Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2017-07 Изпълнение на СМР за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин - прекратена Публично състезание по ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин № 250 за обект "Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин" ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 26 Юли 2017г. 17:11ч.

Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин“, финансиран по правилата на НДЕФ

 

 

Документация за процедурата - изтегли;

Технически проект - изтегли;

 
 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

 

dokumentacia_SMR_dom_kultura.zip
SHA-256 Хеш
65b1236ec118112acbb9987990c6f0fd7795bd17d7fecd35f07ad63d320d3323

Сериен номер:52707f7b592394c2

Издадено:26.07.2017 17:25:31


tsr файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер