Начало ОБЯВЛЕНИЯ Избори за Европейски парламет 2014 г. Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 001
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ЙОРДАНКА             ПЕНЕВА               БАЛДЖИЕВА
         МИРОСЛАВ             АСЕНОВ               ЧАУШЕВ
         ПЕТЪР                ЛЮБЕНОВ              ПЕТРОВ
         СТЕФАН               ОГНЯНОВ              КУРТОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 002
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВАЛЯ                 КОСТАДИНОВА          БЪРЗИНСКА
         ВАСКО                ЦВЕТКОВ              ВЪЛЧИНОВ
         ОЛЕГ                 ДЕЯНОВ               КАЙРАМАНОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 003
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ЕЛЕНА                МИТКОВА              ЕЛИЗАРОВА
         ЗДРАВКО              ЕМИЛОВ               КЪЛЧИЩАРОВ
         НИКОЛАЙ              АНГЕЛОВ              ТОМОВ
         СИЙКА                АСЕНОВА              КАЗАЛИЕВА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 004
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВАЛЕНТИН             ТОНЕВ                БОШНАКОВ
         ДЕСИСЛАВА            САЛКОВА              ЧАУШЕВА
         ЕМИЛ                 МИТКОВ               АНГЕЛОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 005
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АНТОНИЯ              НИКОЛОВА             КРАНЕВА
         ВАСИЛ                СТОЕВ                ПИЩАЛОВ
         ВАСИЛКА              ДИМИТРОВА            БЕЧЕВА
         ВЕЛИЧКА              БОРИСЛАВОВА          КЪНЕВА
         ВЕНЦИСЛАВ            СТЕФАНОВ             КАРАБАДЖАКОВ
         ДЕНИЦА               НИКОЛОВА             КРАНЕВА
         МАРИЯ                КАМЕНОВА             КАРАИВАНОВА
         ОСМАН                ДЖАМАЛОВ             ЮРУКОВ
         СНЕЖАНА              АНГЕЛОВА             ТЕРЗИЕВА
         СНЕЖАНА              ЯСЕНОВА              КОРУЕВА
         ЮЛИЯН                БИСЕРОВ              ХАДЖИЕВ
         ЮРИ                  СЛАВЧЕВ              УЗУНОВ
         ЯНА                  ГРИГОРОВА            СЕДЯНКОВА-КАРАБАДЖАКОВА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 006
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         БОЖИДАРКА            ИВАНОВА              МАСЛЕННИКОВА
         ВЕСЕЛИН              АДЕЛИНОВ             МАНЧИКОВ
         ГЕРГАНА              КРАСИМИРОВА          БАШКОВА
         ДИМИТЪР              РАДКОВИЧ             ГАЗИЕВ
         ИВАН                 ВАЛЕРИЕВ             МАСЛЕННИКОВ
         ИЛИЯН                ВЕЛИНОВ              ДЕЛИЕВ
         МАРИЯН               СЛАВЧЕВ              АЛЕКСАНДРОВ
         РАДКО                МИТКОВ               ГАЗИЕВ
         ЮЛИЯН                ЕЛИНОВ               КАЛНИЦКИ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 007
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АДНАН                ХАЛИЛ                АНАБТАУИ
         ДИАНА                НИКОЛОВА             ВАСИЛЕВА-АНАБТАУИ
         ЕМА                  СЕВЕРИНОВА           ИВАНОВА
         ЕМИЛ                 ВЕСЕЛИНОВ            АНГЕЛОВ
         ЕМИЛИЯ               НЕВЕНОВА             САПУНДЖИЕВА
         ЗАХАРИ               ЩЕРЕВ                ВИДЕНОВ
         ЗДРАВКО              ОГНЯНОВ              СЛИВАРОВ
         ИСМЕТ                                     ЙОЗДАГ
         КАЛИЛ                АДНАН                АНАБТАУИ
         КРАСЕН               ЯСЕНОВ               САПУНДЖИЕВ
         КРАСИМИР             СЛАВОВ               ЧАВДАРОВ
         МАРИАНА              АНГЕЛОВА             ПАУНОВА-ВАСИЛЕВА
         МИНКА                ЗДРАВКОВА            СЛИВАРОВА
         НИКОЛА               МЕТОДИЕВ             ИВАНОВ
         НИНА                 ВЛАДИМИРОВА          ГЕОРДЖИЕВА
         САЛУАНА              АДНАН                АНАБТАУИ
         ЮРИ                  СЪБЕВ                НАСТАНЛИЕВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 008
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВАСКА                ВАСИЛЕВА             ИЛИЕВА
         СВЕТОСЛАВ            СТЕФАНОВ             ГАДЖАКОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място ГР.ДЕВИН, кметство ...............................,  секция № 009
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ИВО                  АТАНАСОВ             ВАСИЛЕВ
         КИРО                 РИСТОВ               МИРЧЕВСКИ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.БЕДЕН, кметство ...............................,  секция № 010
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         КРАСИМИР             СЛАВЧЕВ              БЕНЕВ
         МАНЧО                ЛЮБЕНОВ              МАНЧЕВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.ГРОХОТНО, кметство ...............................,  секция № 012
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АЙШЕ                 АХМЕД                ПАША
         АТИДЖЕ               МУСТАФА              ИСТАНБОЛЛУ
         АХМЕД                НЯЗИ                 ПАША
         ВЕКИЛ                АРИФ                 ИСТАНБУЛЛУ
         ГЮЛБЕЯЗ              АСАНОВА              ИСТАНБУЛЛУ
         ГЮЛДЖАН              ТЕФИК                ЯЙЪКЧЪ
         ДЖАМАЛ               АХМЕДОВ              ЧИТАКОВ
         ДЖАМАЛ               ОСМАНОВ              ВЕЛИЕВ
         ДЖАМАЛ               ТЕФИК                ДУРАН
         ДЖЕМИЛЕ              АРИФОВА              СЕКИ
         ДЖЕМИЛЕ              АХМЕД                ДУРАН
         ДЖЕМИЛЕ              ШАБАН                КЪРТЪЛ
         ЕМЕЛ                 МУСТАФА              ДАНАДЖЪ
         ЕМИНЕ                МУСТАФА              ЙЪЛМАЗ
         ЕРДЖАН               ТЕФИК                КЪРТЪЛ
         ЕФТИМ                ЕФТИМОВ              МАНОВ
         ЗАТИЕ                ЮЗЕИР                КАРТАЛ
         ЗЕХРА                ДЖАМАЛ               ДУРАН-ЧИТАК
         КЪДРА                ВЕЛИЗАРОВА           МАНОВА
         МУСТАФА              МУСТАФА              ДАНАДЖЪ
         МЮРСЕЛ               ДЖАМАЛ               ДЖАНТЮРК
         НЕДЖАТИ                                   ГЮЛДЖАН
         НЯЗИ                 ШАБАН                ПАША
         ОКТАЙ                НЯЗИ                 ПАША
         ОСМАН                ДЖАМАЛ               КАРТАЛ
         РАМЗИЕ               БАЙРЯМОВА            КАРААХМЕДОВА
         РЕДЖЕП                                    ДЖАНТЮРК
         РЕЙХАН               БАСРИ                ЧИТАК
         РОСЕН                ЕФТИМОВ              МАНОВ
         САБРИ                КАДИРОВ              ЧАУШЕВ
         СЕВДАЛИНА            ЕФТИМОВА             БАДЖАКСЪЗ
         СЕЙХАН               САЛИ                 КАРААХМЕД
         СЕМИХА               ОСМАН                ЧОЛАК
         СЕРКАН               ВЕКИЛ                ИСТАНБУЛЛУ
         СИБЕЛ                МУСТАФА              ЮЗТЮРК
         ТЕФИК                МУСТАФА              КЪРТЪЛ
         ТЮРКЯН               ДЖЕМАЛ               КЪРТЪЛ
         ФИЛИЗ                                     СЕКИ
         ШЕНАЙ                РЕДЖЕПОВА            ВЕЛИ
         ШЕФКИЕ               САЛИ                 ДАНАДЖЪ
         ЮНАЛ                 ДЖАМАЛ               ЧИТАК


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.ГЬОВРЕН, кметство ...............................,  секция № 013
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ГЮЛШЕН               РЕДЖЕПОВА            ШАИБОВА
         ЕЛИФ                                      ИНАНДЪ
         ЗЕЙРА                ОСМАН                АТАСЕВЕР
         ЗЮЛЕЙХА              КЯЗИМОВА             ШАИБОВА
         ИЛХАН                РЕДЖЕПОВ             БАРЪШ
         КЯЗИМ                КЯЗИМОВ              ШАИБОВ
         КЯЗИМ                САЛИЕВ               ШАИБОВ
         КЯМИЛЕ               АЛИОСМАНОВА          КОКАЛОВА
         МАЛИКЕ               ОСМАНОВА             ШАИБОВА
         РЕДЖЕП               ШАБАНОВ              ШАИБОВ
         СЕЛВИЕ               МУСТАФОВА            ШАИБОВА
         ФАТМА                ДЖАМАЛОВА            ИНАНДЪ
         ФАТМЕ                АЛИОСМАНОВА          КОКАЛОВА
         ФАТМЕ                МЕХМЕДОВА            КОКАЛОВА
         ШАБАН                АЛИОСМАНОВ           КОКАЛОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.ТРИГРАД, кметство ...............................,  секция № 014
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВЕЛИН                ЕМИЛОВ               БАЛТАЛИЙСКИ
         ДЖЕМИЛЕ              РАМАДАНОВА           КАРАБАЛИЙСКА
         ЗДРАВКО              ЗАХАРИНОВ            КАЗЕПОВ
         ЛЕЙЛА                ЮСЕИНОВА             ХАДЖИЙСКА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.КЕСТЕН, кметство ...............................,  секция № 016
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         БОРИС                ТИХОМИРОВ            УЗУНСКИ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.ЛЯСКОВО, кметство ...............................,  секция № 017
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ЕЛКА                 АСЕНОВА              ПЕШЕВА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.МИХАЛКОВО, кметство ...............................,  секция № 018
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АНИФЕ                ОСМАНОВА             ЕМИНОВА
         МАНОЛ                ПЕЕВ                 МИРЧЕВ
         НИКОЛА               ИЛИЕВ                БОЯДЖИЕВ
         ТОДОРА               ИЛИЕВА               МИРЧЕВА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.СЕЛЧА, кметство ...............................,  секция № 019
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         СЕРГЕЙ               МИТКОВ               БЕЛИГАШКОВ
         ЯСЕН                 АЛЬОШЕВ              МЛАДЕНОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.СТОМАНЕВО, кметство ...............................,  секция № 020
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ДЖЕМИЛЕ              ДЖАМАЛОВА            ГАЗИЕВА
         МАРУСЯ               СЕРГЕЕВА             БАЛЪКЧИЕВА
         МЛАДЕН               ЯСЕНОВ               БАЛЪКЧИЕВ
         РАСИМ                ШАБАНОВ              ГАЗИЕВ
         ТОДОР                МЛАДЕНОВ             БАЛЪКЧИЕВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СМОЛЯН, община ДЕВИН,
         населено място С.ОСИКОВО, кметство ...............................,  секция № 021
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АННА                 ГЕОРГИЕВА            БОДУРОВА
         СТЕФАН               ГЕОРГИЕВ             БОДУРОВ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер