Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2017-06 Изпълнение на СМР за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин - прекратена Решение за прекратяване на публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект "Намаляване на емисиите на парниковите газове ... " и обявление в АОП

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 29 Юни 2017г. 14:45ч.

Решение за прекратяване на публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин“, финансиран по правилата на Национален доверителен екофонд и обявление в АОП

 

Решение за прекратяване и обявление - изтегли;
Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
 reshenie_i_obqvlenre_prekratqvane.zip
SHA-256 Хеш
44aa55ba7ab4734f61b30b06dadae9d9169c6d25b9a2561132c5494578ac16f9

Сериен номер:13f9edc10fe07ea9

Издадено:29.06.2017 14:43:19

tsr файл - изтегли;

 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер