Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2017-04 Извършване на обществен превоз на пътници по две обособени позиции Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми, квота на Община Девин съгласно утвърдени маршрутни разписания” по 2 обособени поз.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 28 Юни 2017г. 16:25ч.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми, квота на Община Девин съгласно утвърдени маршрутни разписания” по 2 обособени позиции.

 

Решение за откриване на процедурата - отвори;

Обявление за поръчка - отвори;

Документация за участие, приложения и образци - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dokumentacia_prilojenia_obrazci.zip
SHA-256 Хеш
7c991cd2ba5d696c6251b2dcef8c84bf38afcdad25506aa92460629999d129c9

Сериен номер:604444db4d288035

Издадено:28.06.2017 16:30:16

tsr фаил - изтегли;
 
.
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер