Начало ОБЯВЛЕНИЯ Избори за Европейски парламет 2014 г. Заповед за опазване на обществиния ред при произвеждането на избори за членове на ЕП - 2014 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

 

№РД-09-201

 

гр.Девин, 16.04.2014г.

 

 

            Във връзка с произвеждането на насрочените на 25.05.2014 година избори за членове на Европейския парламент и във връзка с чл.18, ал.1 от Изборния кодекс, на основание чл.44, ал.1, т.4 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА

 

ЗАПОВЯДВАМ :

1.Възлагам на Началника на РУ”Полиция” – Девин да организира опазването на обществения ред и да осигури нормална обстановка преди и по време на произвеждането на избори за членове на Европейския парламент насрочени на 25.05.2014 година.

2.Забранявам продажбата на спиртни напитки от магазините, заведенията за обществено хранене и др. обществени места на територията на общината за периода от 20.00 часа на 24.05.2014 година до 20.00 часа на 25.05.2014 година.

3.Забраната не се отнася за обществени заведения, в които се провеждат абитуриентски балове, семейни и обредни ритуали/сватби, кръщенета /и тържества посветени на 100 годишнината на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – кв.Настан и празника на кв.Настан, както и за продажбата на алкохолни напитки на едро и продажбата на бира.

4.Забранявам провеждането на масови прояви с изключение на шествията и тържествата, свързани с изпращането на абитуриентите и с честването на 100 годишнината на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – в кв.Настан и празника на кв.Настан, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред в дните преди и по време на произвеждането на избори за членове на ЕП.

Заповедта публично да се обяви на интернет страницата на община Девин, а чрез средствата за масово осведомяване до всички граждани на общината.

Препис от заповедта да се изпрати на Областен управител на обл. Смолян, РИК – Смолян и председател на ОбС – Девин, директора на СОУ „Христо Ботев” – гр.Девин, директора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – кв.Настан и ПГЕ „Ас.Попов” – гр.Девин за сведение, а на Началник РУ”Полиция” – Девин и ст.специалист „Стопански дейности и общински търговски дружества”, гл.специалисти АООН – кв.Настан за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Венцислав Кехайов – секретар на община Девин.

 

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ /П/

Кмет на община Девин

Изготвил:Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер