Начало ОБЯВЛЕНИЯ Избори за Европейски парламет 2014 г. Заповед за преместване на избирателна секция №220900021 - с. Осиково
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-161

 

гр.Девин, 14.04.2014 г.

 

 

 

             Във връзка с възникнали проблеми с помещението, в което е образувана секция №220900021 – с.Осиково за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

 

ЗАПОВЯДВАМ:

ИЗМЕНЯМ:

1.Приложение №1 към моя заповед №РД-09-139/31.03.2014 г.,както следва :

Било : секция №220900021 с.Осиково – кметство

Да стане : секция №220900021 с.Осиково – училише

2. Точка 2 от моя Заповед №РД-09-141/01.04.2014 година, както следва :

Било: „Секция №220900021 – с.Осиково-кметство – магазин РПК”Перелийца”

Да стане : „Секция 220900021 – с.Осиково – училище – магазин РПК”Перелийца”.

Препис от заповедта да се изпрати на ГД ГРАО, ТЗ ГРАО, РИК – Смолян за сведение и на кмета на с.Осиково за сведение и изпълнение.

 

 

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ          /п/

Кмет на община Девин

Изготвил:

Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер