Начало ОБЯВЛЕНИЯ Избори за Европейски парламет 2014 г. Покана до ПП за провеждане на консултации за сформиране на СИК
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Изх. № 91-341-1

14.04.2014 г.

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ -

ПП ГЕРБ, КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”,

ПП ДПС, ПП „АТАКА”

 

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ

ЧЛЕНОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НО

НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ –

ПП НДСВ И КП „ СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”

 

 

 

ОТНОСНО:Провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии /СИК/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент, насрочени на 25.05.2014 година и във връзка с Решение №97-ЕП/08.04.2014г.на ЦИК и Решение №2-22EП/11.04.2014г. на РИК – Смолян, Ви каня на 17.04.2014 година от 15.00 часа в Общинска администрация гр.Девин,ул.”Дружба” №1, ІІІ етаж, стая №4 /стаята на секретаря на общината/, да присъствувате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне поименния състав на СИК , както и да предложите лица, които ще заместят член на тези комисии, когато правомощията на същия се прекратяват предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато не се яви в изборния ден.

         При провеждането на консултациите е необходимо да представите :

1. Писмено предложение за състав на СИК , което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията която го предлага и телефон за връзка.

2. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.03.2014г. или копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участвуват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

4. Списък с резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите на чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването ще се извършва от РИК – Смолян по предложение на партията или коалицията, чието предложение е отсъствуващия член на СИК.

Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК – Смолян.

За членове на СИК се предлагат лица които имат право да гласуват и владеят български език. При назначаването на членовете на СИК се прилагат ограниченията по чл.66 от Изборния кодекс.

Приложение: 1.Предложение – образец - изтегли;

2. Справка Приложение №1 - изтегли;

2. Проект разпределение - изтегли.

 

С уважение :

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ /П/

Кмет на община Девин

Изготвил: Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер