Начало ОБЯВЛЕНИЯ Избори за Европейски парламет 2014 г. Заповед за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент - 2014 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

 

№РД-09-141

 

гр.Девин, 01.04. 2014 г.

 

 

 

Във връзка с произвеждането на насрочените на 25.05.2014 г.избори за членове на Европейския парламент и в изпълнение на чл.41, ал.1 ичл.42, ал.2 от Изборния кодекс, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

 

 

ЗАПОВЯДВАМ :

 

1.Избирателните списъци за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент, да бъдат обявени на населението в района на съответната избирателна секция и публикувани на интернет страницата на общината в срок до 17.00 часа на 14.04.2014 година - за част І от избирателните списъци и до 17.00 часа на 29.04.2014 година за част ІІ от списъците.

2.Местата за обявяване на избирателните списъци по т.1 са :

секция

номер

Място на секцията

в населеното място

 

Място

за обявяване на

списъка

220900001

гр.Девин - ПГЕ

Автогара – ул.”Освобождение”22

220900002

гр.Девин-ОДЗ”Здравец”

ОДЗ “Здравец”

220900003

гр.Девин –ОДЗ”Здравец”

ОДЗ “Здравец”

220900004

гр.Девин-ОДЗ – кв.”Люляк”

ОДЗ -кв.”Люляк”

220900005

гр.Девин-Културен дом

витрина І етаж

220900006

гр.Девин-Ритуална зала

витрина І етаж

220900007

гр.Девин-ЦДГ”Изворче”

Вход юг на ЦДГ”Изворче”

220900008

гр.Девин,кв”Настан”-Клуба

вход адм.сграда

220900009

гр.Девин,кв.”Настан”-Училище

входа на сградата

220900010

с.Беден - кметството

м-нРПК”Единство”-Девин

220900011

с.Брезе - кметство

вход кметство

220900012

с.Грохотно-кметство

вход кметство

220900013

с.Гьоврен-кметство

вход кметство

220900014

с.Триград-училище

вход училище

220900015

с.Жребeво-кметство

вход кметство

220900016

с.Кестен-адм.сграда

вход адм.сграда

220900017

с.Лясково-читалище

вход читалище

220900018

с.Михалково-кметство

магазин РПК

220900019

с.Селча - читалище

вход читалище

220900020

с.Стоманево-кметство

вход кметство

220900021

с.Осиково-кметство

Магазин РПК”Перелийца”

220900022

с.Чуруково-стол бившеТКЗС

вход адм.сграда

 

3.Избирателните списъци за обявяване да се връчат на кметовете на кметства, кметските наместници и гл.специалист АООН в община Девин срещу подпис за изпълнение.

4. Списъците да се поставят на видно място в района на избирателната секция.

5. Заедно със списъците за обявяване да се връчат и списъците, върху които длъжностните лица по т.3 да извършват корекции в предизборния период до деня на получаване на окончателните избирателни списъци, по които ще се извърши гласуването.

6.Ръководителите на фирми, учреждения, директорите на училища и детски градини да предоставят витрини, вътрешни преградни стени, остъклени фасади и др. за поставяне на избирателните списъци, с оглед извършване на справки от страна на гражданите.

7.За периода до изборите на 25.05.2014 година, съхраняването на избирателните списъци и поддържането им изряден вид ВЪЗЛАГАМ на стопанисващите съответните обекти.

Препис от заповедта да се връчи на началник отдел „Административно обслужване”, гл.специалист АООН, кметовете на кметства и кметските наместници за извършване на организационно-техническата подготовка по обявяване на избирателните списъци и на РИК – Смолян за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Венцислав Кехайов – секретар на община Девин.

 

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/П/

Кмет на община Девин

Изготвил:

Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер