Начало ОБЯВЛЕНИЯ Избори за Европейски парламет 2014 г. Заповед за образуване на избирателни секции
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

З А П О В Е Д

 

№РД-09-139

 

гр.Девин, 31.03.2014г.

 

 

Във връзка с произвеждането на насрочените на 25.05.2014 година избори за Европейски парламент и в изпълнение на чл.8, ал.2 и ал.6 от Изборния кодекс, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАПОВЯДВАМ :

1. Образувам 22 /двадесет и две/ броя избирателни секции на територията на община Девин за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент и утвърждавам номерацията, адреса и обхвата им, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящата заповед.

2.Препис от заповедта да се изпрати на РИК – Смолян, ГД ГРАО – София и ТЗ ГРАО – Смолян за сведение.

3.Заповедта публично да се обяви на интернет страницата на общината – www.devin.bg.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на н-к отдел „Административно обслужване” при община Девин, а чрез него до всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на община Девин – инж.Венцислав Кехайов.

 

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ          /п/

Кмет на община Девин

Изготвил:

Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

 

                                              

                                                                                                  Приложение №1

 

 

С П И С Ъ К

на адресите в гр. Девин, община Девин

м. февруари 2013 г.

Секция номер 

Обхват на избирателната секция

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

1

2

3

220900001 гр.Девин,         ПГЕ „Ал.Попов”, ул.”В.Левски”№3

00624 УЛ.БУКЕТ

002

01047 УЛ.ВЪЧА

001, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023, 025, 027, 029, 031

02097 УЛ.ИГЛИКА

002, 004, 006, 006А, 008, 010, 012, 014

02124 УЛ.ИЗГРЕВ

001, 001А, 001Б, 002, 004, 004А, 004Б, 008

02899 УЛ.АДАЛБЕРТ АНТОНОВ-МАЛЧИКА

001, 003, 005, 007, 009, 011, 013

03410 УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА

001, 002, 002А, 002Б, 004, 005, 006, 008, 010, 011, 012, 016, 018, 020, 022, 024, 026, 028, 030, 032

03469 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ

001, 002, 002А, 003, 003А, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 015, 016, 017 020, 022

04577 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА

001, 002, 002А, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 019, 020, 021, 023, 025, 027, 029, 029А, 031, 033

04604 УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА

001, 002, 003, 003А, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

04741 УЛ.ТЕХЕРАН

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 017А, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 031, 033, 035, 037, 038, 039, 041, 043, 045, 047

04950 УЛ.ФИЛИП ТОТЬО

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 012, 014, 016, 018

05027 УЛ.ХАЙДУШКА

001, 002, 003, 004, 006, 006А, 008, 010, 012, 014, 016, 018, 020

05611 УЛ.ПЪРВИ ЮНИ

001, 003

05726 УЛ.ЯВОР

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 012, 014, 016

220900002 гр.Девин, ОДЗ”Здравец” – І ет.

00792 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001, 002, 003, 003А, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 023, 025, 027, 029, 031, 033, 035

01047 УЛ.ВЪЧА

002, 004, 006, 008, 010, 012, 014, 016

01362 УЛ.ГРАНИИЧАР

003, 005, 007, 009

02107 УЛ.ИЗВОРА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 016, 018

02169 УЛ.ИСКРА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 007А, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 017, 019

02542 УЛ.МЛАДЕЖКА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 012, 014, 016, 018, 018А, 020, 021, 022,022А, 024, 026, 028, 030, 032, 034

02899 УЛ.АДАЛБЕРТ АНТОНОВ-МАЛЧИКА

002, 002А, 006, 008, 008А, 010, 012, 014

04430 УЛ.СЛАВИ КАЦАРОВ

001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 014А, 015, 016, 018, 020

05009 УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР

001, 002, 003, 004, 004А, 005, 006

05520 УЛ.ШЕЙНОВО

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009

05534 УЛ.ШИНА АНДРЕЕВА

001, 002, 003, 004, 004А, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 024, 040, 057, 059

05548 УЛ.ШИПКА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020

 

Секция номер 

Обхват на избирателната секция

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

1

2

3

220900003 гр.Девин, ОДЗ”Здравец” – ІІ ет.

00237 УЛ.АРМЕЙСКА

001, 002, 004, 006

00521 УЛ.БОР

001, 002, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017

00610 УЛ.БУЗЛУДЖА

025, 027, 034, 036, 038, 040, 042, 044, 046, 048, 050

00792 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

037, 039, 039А, 041, 041А, 045, 047, 049, 051

01328 УЛ.ГОРСКИ ИЗВОР

003, 005, 007, 009, 011

01955 УЛ.ЗДРАВЕЦ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 021, 023

02083 УЛ.ИВАЙЛО

002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020

03798 УЛ.ПОГОРЕЦ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014

03993 УЛ.РАВНЯ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 015

05058 УЛ.ХАН АСПАРУХ

001, 002, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 017 А, 017 Б, 019, 021

05534 УЛ.ШИНА АНДРЕЕВА

021, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 038, 039, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047

05548 УЛ.ШИПКА

021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 049, 051, 053

220900004 гр.Девин, ЦДГ - кв.”Люляк”

00031 УЛ.АКАЦИЯ

001, 001А, 002, 002А, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 015

00134 УЛ.АЛЕН МАК

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016

00847 УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 012

01016 УЛ.ВЪСТАНИК

001, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 018

01300 УЛ.ГОРДЮ ВОЙВОДА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 044, 046, 047, 048, 050, 052, 054, 056, 057, 058, 060, 062, 064

01381 УЛ.ГРЕБЕНЕЦ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 026

01537 УЛ.ДЕТЕЛИНА

002, 004, 006, 008, 010, 012, 016

02453 УЛ.КОКИЧЕ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 024, 026, 028

03068 УЛ.МОМЧИЛ ЮНАК

001, 002, 004

03753 УЛ.ПИРИН

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 033

04755 УЛ.ТИНТЯВА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 015, 016, 018, 020, 022, 024

 

Секция номер 

Обхват на избирателната секция

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

1

2

3

220900005 гр.Девин, Културен дом

00093 УЛ.АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ

009, 011, 013, 015 017, 019, 021

00610 УЛ.БУЗЛУДЖА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022, 024, 026, 028, 030, 032

01660 УЛ.ДРУЖБА

013

02333 УЛ.КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 018, 020, 022

03469 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ

029, 031, 033, 035, 037, 054, 056, 058, 058А, 058 Б, 058 В, 058Г

04100 УЛ.РИЛА

001, 002, 003, 004, 005, 007

04128 УЛ.РОДОПИ

002, 002 А, 002 Б, 004, 004 А, 004 Б, 006, 008, 008 А, 008 Б, 010, 012, 014, 014 А, 014Б, 016, 018, 020, 020 А, 020 Б, 020 В, 022, 024, 026, 030, 032, 034, 036

04501 УЛ.СПАРТАК

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 010, 012, 014, 016, 018, 020, 022, 024, 026, 028

220900006 гр.Девин, Културен дом - Ритуална зала

00014 УЛ.КИПАРИС

001, 003, 005

00093 УЛ.АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ

001, 002, 003, 004, 006, 006 А, 006 Б, 007, 008, 010, 012, 012 А, 012 Б, 014, 016, 018, 020, 020А

00388 УЛ.БАЛКАНСКА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 007А, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 031, 036

01660 УЛ.ДРУЖБА

002, 003, 004, 005, 007, 009

02364 УЛ.КАТЯ ВАНЧЕВА

001, 003, 004, 004А, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 023Б, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 032, 034, 036, 038, 040, 042, 046, 048

02796 УЛ.ЛЮЛЯК

001, 003, 007, 009, 011

03366 УЛ.ОБОРИЩЕ

001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 016, 018

03441 УЛ.ОРФЕЙ

002, 004, 006, 008, 010

03469 УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ

021, 025, 026, 027, 027 А, 027 Б, 028, 030, 034, 036, 038, 042, 044, 046, 048, 050, 052

03928 УЛ.ПЪРВИ МАЙ

002, 002А, 003, 005, 007, 009, 010, 011

05270 УЛ.ЦВЕТАН ЗАНГОВ

001, 001А, 002, 003, 004, 005   006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

05668 УЛ.ЮНДОЛА

002, 003, 004, 005, 006, 008, 011, 013

 

Секция номер 

Обхват на избирателната секция

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

1

2

3

220900007 гр.Девин, ЦДГ”Изворче”

00374 УЛ.БАЛКАН

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 018, 019, 029

00919 УЛ.ВИТОША

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 020

01287 УЛ.ГИМНАЗИАЛНА

001, 002, 002В, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 018А, 019, 020, 020А, 021, 023, 025, 026, 026А, 026В, 027, 028, 028А, 028Б, 029, 030, 030А, 030Б, 031, 032, 033, 034, 035, 035А, 036, 039, 040, 041, 043, 045, 047, 049, 051, 051А, 053

01314 УЛ.ГОРИЦА

002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 018А, 018Б, 019, 020, 021, 023, 025, 028, 029, 033, 035, 037, 039, 041, 045, 047, 049

02172 УЛ.ИСКЪР

002, 002А, 004, 006, 008, 010, 012, 014

02796 УЛ.ЛЮЛЯК

002, 004, 006, 008, 010, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 032, 033, 035

03037 УЛ.МЛАДОСТ

001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 016, 017, 018, 020, 022, 052

03174 УЛ.МЛАДОСТ1

001, 002, 004, 006, 008, 010

03558 УЛ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

001, 001А, 002, 002А, 003А, 003Б, 004, 006, 008

03873 УЛ.ПРОЛЕТ

003, 004, 005, 007, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 017, 019

04145 УЛ.РОЖЕН

002А, 002Б, 002В, 004А, 004Б, 004В, 004Г, 006

04193 УЛ.РУЕН

001, 001А, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 010, 014, 014 А, 014 Б, 014 В

05774 УЛ.ЯСТРЕБИНО

001, 005, 007А, 009, 011, 013, 013А, 013Б

220900008 гр.Девин, кв.Настан - клуба

01184 УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 011А, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 024, 026, 028, 030, 032, 034, 036, 038, 040, 042, 044, 046

01609 УЛ.ПОЛК.ДИЧО ПЕТРОВ

001, 002, 003, 004, 005, 005А, 006, 007, 007А, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 015А, 017, 019

01941 УЛ.ЗВЕЗДА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011

01972 УЛ.ЗОРА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 008А, 009, 010, 010А, 011, 012, 013, 014, 015, 015А, 016, 017, 017 А, 017А, 018, 020

02717 УЛ.ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА

002, 004, 006, 008

02871 УЛ.МАЛИНА

001, 002, 003, 004, 006, 008, 010, 012

03745 УЛ.ПИОНЕРСКА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 011А, 012, 012А, 013, 015, 017, 019, 021, 023, 024, 025, 027, 029, 031, 033

04131 УЛ.РОДОПСКИ ИЗВОР

001, 001А, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

04159 УЛ.РОЖЕН 1

001, 001А, 002, 003, 004, 005, 005А, 006, 007, 008, 008А , 009, 009А, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 023А, 025, 027, 029

04282 УЛ.САН СТЕФАНО

001, 001А, 003, 005, 005А, 007, 009, 009А, 011, 015, 017, 029

 

Секция номер 

Обхват на избирателната секция

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

1

2

3

220900009 гр.Девин, кв.Настан -Училище

00477 УЛ.БИСЕР

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 011А, 012, 013, 014, 015, 017

01376 УЛ.ГРАНИТ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013

02155 УЛ.ИНДЖЕ ВОЙВОДА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 019, 021

02717 УЛ.ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА

001, 003, 005, 007, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 015А, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 057, 059, 061, 063, 065, 069

02854 УЛ.МАДАРА

001, 001А, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 013, 013А

03132 УЛ.МУРГАВЕЦ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 016

03143 УЛ.МУРСАЛИЦА

001, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 027

03767 УЛ.ПЛАНИНСКО ЦВЕТЕ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014

03784 УЛ.ПОБЕДА

001, 002, 003, 004, 005, 007, 009, 011, 013

04025 УЛ.РАДОСТ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 019

04337 УЛ.СЕПТЕМВРИЙЦИ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007

04399 УЛ.СИНЧЕЦ

001, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023

04892 УЛ.УДАРНИК

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014, 016, 018, 020

05030 УЛ.ХАЙДУШКА ПОЛЯНА

002, 004, 006, 008, 010, 012, 012А, 014, 016

 

220900010 с.Беден -кметство

 

220900011 с.Брезе-кметство

 

220900012 с.Грохотно -кметство

 

220900013 с.Гьоврен -кметство

 

220900014 с.Триград -училище

 

220900015 с.Жребево -кметство

 

220900016 с.Кестен -адм.сграда

 

220900017 с.Лясково -читалище

 

220900018 с.Михалково -кметство

 

220900019 с.Селча -читалище

 

220900020 с.Стоманево -кметство

 

 

 

 

220900021 с.Осиково -кметство

 

220900022 с.Чуруково - стол бившe ТКЗС

 

                                                                                                          

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер