Начало ОБЯВЛЕНИЯ Избори за Европейски парламет 2014 г. Съобщение до гражданите във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент, насрочени на 25.05.2014 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

С Ъ О Б Щ Е Н И Е             Общинска администрация гр.Девин уведомява избирателите, че във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент, насрочени на 25.05.2014 година, могат да подават писмени заявления до кмета на Община Девин за:


1. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци до 17.05.2014 г.

 

2. За издаване на удостоверения за гласуване на друго място. Удостоверенията се издават само на кандидатите, членовете на ЦИК и РИК и на наблюдателите, след подадено писмено заявление до Общинска администрация гр.Девин и кметствата в срок до 10.05.2014.г.. включително.

 

3. Вписване на избиратели в избирателните списъците, желаещи да гласуват по настоящ адрес се извършва след писмено искане до Общинска администрация гр. Девин и кметствата в съставните села в срок до 10.05.2014г. включително.

 

4. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия се подаватот избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение. Заявленията се подават в Общинска администрация гр.Девин и кметствата в съставните села в срок до 04.05.2014г. включително.

 

5. За вписване в избирателните списъци, гражданите от страните членки на ЕС, отговарящи на изискванията на чл.350, ал.2 от Изборния кодекс ,представят в ОА – Девин декларация по образец , по адреса на пребиваване в Република България в срок 14.04.2014 г.

 

 

 

 

 

       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер