Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Проект на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІХ, кв.155 по ПУП на гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      

Община Девин на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и параграф 4, ал. 1 от ЗУТ, уведомява заинтересованите страни, че по Решение № 32 от 28.02.2014 година на Общински съвет Девин е изработен проект на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІХ, кв.155 по ПУП на гр.Девин.

Проектът се намира в Община Девин, ул.”Дружба„ № 1, ет.2, стая № 15 и може да се прегледа от заинтересованите страни.


Искания и възражения по проекта се правят писмено до Кмета на Община Девин в 7-дневен срок от датата на залепване на съобщението.

 

 

 

 

 

                                                     ОБЩИНА ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер