Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ Проведоха се информационни срещи със заинтересовани страни по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Проведоха се информационни срещи със заинтересовани страни

по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”


На 12 март 2014 г. сe проведоха две информационни срещи за представяне на мониторинга и анализа на изпълнението на препоръките от функционалния анализ на общинската администрация, реализиран по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”, финансиран с Договор № 12-11-5/09.10.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.От 10.00 ч. срещата бе предназначена за заинтересовани страни, вкючително Общински съвет – Девин, като орган на местното самоуправление, който одобрява общата численост и структурата на общинската администрация, по предложение на кмета на общината, и във връзка с функциите му по приемане и контрол върху изпълнението на програми, планове и проекти за развитие на общината. В присъствието на Младен Исаев – председател на Общински съвет – Девин, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, началници на отдели, представители на неправителствени организации и граждани, ръководителят на екипа външни експерти от „Интер Консулт Нова” ЕООД – Мария Димитрова направи преглед на резултатите и анализ на изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ в Общинска администрация – Девин.

Служители от всички отдели на общинската администрация бяха запознати с резултатите от мониторинга и изпълнението на препоръките от извършения функционален анализ във втората информационна среща, проведена от 14.00 ч.В информационните срещи взеха участие Владимир Даскалов – зам.-кмет на община Девин, членовете на Екипа за провеждане на функционалния анализ, с ръководител инж. Венцислав Кехайов – секретар на община Девин, Екипът за управление на проекта, с ръководител Елка Станчева – началник на отдел „Административно обслужване”, експерти от „Интер Консулт Нова” ЕООД, гр. София.

Участниците в информационните срещи получиха специално подготвени материали, съдържащи информация за резултатите и анализа на изпълнението на препоръките от проведения функционален анализ, които могат да се изтеглят от линковете, поместени по-долу.

Материали:

Информация – Информационна среща за заинтересовани страни по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”

Информация – Преглед на изпълнението на резултатите и анализа на изпълнението на препоръките от проведения функционалния анализ в Общинска администрация – Девин.

Презентация от информационните срещи със заинтересовани страни, проведени на 12 март 2014 г. 

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер