Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ Продължава мониторингът на изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ в Общинска администрация - Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Продължава мониторингът на изпълнение на препоръките от проведения

функционален анализ в Общинска администрация - Девин по

проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”

 

Прeз месец януари 2014 г. Екипът за провеждане на функционалния анализ от общинската администрация продължи работата във връзка с практическото прилагане на препоръките от доклада за проведения функционален анализ в Общинска администрация – Девин и изготвения План за действие в рамките на Етап 4 – Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението на Дейност 3 – Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”. Членовете на екипа за провеждане на функционалния анализ обсъдиха годишни отчети за дейността на всяка структурна единица за 2013 г., които обобщиха в годишен отчет за дейността на администрацията. Формулираха показатели за измерване на ефикасността от дейността на администрацията за 2014 г. и изготвиха таблица с формулираните показатели, включително отговорници за събиране на информацията.

През м. февруари ще продължи мониторингът на изпълнение на препоръките и плана за действие. Ще се събере и анализира информацията за постигнатите резултати по определените индикатори за измерване на ефикасността от дейността на администрацията, която ще бъде отчетена на информационните срещи със заинтересованите страни през м. март 2014 г.

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер