Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Строително – монтажни работи по изпълнение на обект: ,,Изграждане на подпорна стена за укрепване на път ІV-86832 при км. 2+300 ”- с. Беден, обл. Смолян"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 28 Февруари 2014г. 18:34ч.

     Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Строително – монтажни работи по изпълнение на обект: ,,Изграждане на подпорна стена за укрепване на път ІV-86832 при км. 2+300 ”- с. Беден, обл. Смолян"

 

1. Общи условия:

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на поръчка са по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки и Решение № 7 от 03.12.2013 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане на Министерски съвет.

 

2.Срок за изпълнение – не по – малко от 50 календарни дни от датата на откриване на строителна площадка.

3.Място за изпълнение : с.Беден , община Девин, обл. Смолян.

4.Стойност на поръчката:

Сумата не може да надхвърля 84 304.00 / осемдесет и четири хиляди триста и четири /лева без ДДС в това число 7 600.00 / седем хиляди и шестстотин / лв. без ДДС непредвидени разходи.

5.Обособени позиции – не

 


Комплект документи може да бъде изтеглен от тук - ИЗТЕГЛИ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер