Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински жилища Проекто-списъци на граждани с установени жилищни нужди за 2014 година
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ПРОЕКТО -СПИСЪК

НА ПОСТЪПИЛИ МОЛБИ – ДЕКЛАРАЦИИ НА ГРАЖДАНИ , ОДОБРЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ЗА 2014 ГОДИНА

 

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

 

І ГРУПА – няма

 

 

 

 

 

 

 

ІІ ГРУПА – няма

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ ГРУПА - няма

 

 

 

 

 

 

 

                       ІV ГРУПА

 

 

1.

Таня Ангелова Христова

3

5

2.

Светослав Иванов Птухин

-

2

 

 

 

 

 

V ГРУПА

 

 

1.

Станислав Руменов Искренов

-

1

2.

Магбуле Асанова Кателеч

-

2

3.

Тошка Костадинова Кушлева

3

5

4.

Атанаска Ангелова Чавдарова

2

3

5.

Райна Метаксинова Метаксова

-

1

 

 
 

ПРОЕКТО - СПИСЪК

НА ЛИЦАТА НАСТАНЕНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.3 ОТ НАРЕДБА № 3 ЗА 2014 ГОДИНА


 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

1.

Славчо Фиданов Арнаудов

-

1

2.

Румяна Руменова Дупчева

-

1

3.

Снежана Асенова Памукчиева

-

2

4.

Мариана Владимирова Сертова

-

2

5.

Ангелина Антимова Кликова

-

1

6.

Бистра Иванова Александрова

-

2

7.

Росица Ефтимова Хавина

-

1

8.

Любчо Тихомиров Альошев

-

2

9.

Гюлфие Рамаданова Коджова

-

1

10.

Кристина Асенова Славкова

-

1

11.

Стефан Минков Ковачев

-

4

12.

Капка Искренова Атанасова

2

4

13.

Роза Орлинова Звездова

1

2

14.

Сребрена Чавдарова Бодурова

-

1

15.

Илия Пеев Гергьовски

-

1

16.

Георги Костов Георгиев

-

2

17.

Айше Дуранова Далова

1

6

18.

Денис Фанков Генчев

-

1

19.

Николай Велинов Фъзлов

2

2

20.

Елена Райчева Искренова

-

1

 

 

 

 ПРОЕКТО - СПИСЪК

НА ЛИЦАТА ОДОБРЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА ЗА 2014 ГОДИНА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ЧЛЕНОВЕ

ДЕЦА

ОБЩО

1

2

3

4

1.

Стефка Деянова Арнаудова

-

2

2.

Росица Стефанова Гаджакова

-

1

3.

Надежда Орлинова Звездова

-

1

4.

Минка Стоилова Димитрова

-

1

5.

Северина Антимова Андреева

-

1

6.

Славчо Руменов Дичев

1

3

7.

Фатма Юсеинова Асанова

-

2

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер