Начало ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Публичен регистър за разпоредителните сделки Регистър на разпоредителните сделки за 2013 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Р Е Г И С Т Ъ Р

ПО ЧЛ.41, АЛ.4 от ЗОС

за извършените разпоредителни сделки, с общински имоти в община Девин за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.

 

Данъчна и

пазарна оценка лева

цена опр. с

решение на ОбС

Вид разпореждане

Цена на сделката без ДДС лв. договор

Имот предмет

на сделката

Приобретател

1.

19.80

630

630

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

630

№428/30.05.2013г.

Зем. имот, ливада №004024, 2.094 дка.

с.Гьоврен

Сали Люман Узун

С.Гьоврен

2.

465

4879

4879

№94/04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

4879

№467/10.06.2013г.

Зем. имот, др.селскостопанска №144011,12.636 дка.

с.Михалково

Цветан Димитров

Вълков

Гр.Девин

3

7.50

307

307

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

307

№452/10.06.2013г.

Зем. имот, ливада №026015, 1.142дка.

с.Гьоврен

Фейзи Осман Октай

С.Гьоврен

4.

21.90

913

70

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

70

№466/10.06.2013г.

Зем. имот, ливада №069008, 3.806 дка.

с.Гьоврен

Орхан Джамал Осман

С.Гьоврен

5.

4.40

238

238

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

238

№435/04.06.2013.

Зем. имот, ливада №001259, 1.100 дка.

с.Грохотно

Мустафа Реджеп Далов

С.Грохотно

6.

4

183

183

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

183

№462/10.06.2013г.

Зем. имот,   др.селскостопанска №010232, 0.846 дка.

с.Осиково

Светослав Росенов

Калканов

7.

3.30

169

169

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

169

№448/07.06.2013г.

Зем. имот, ливада №026014, 0.690 дка.

с.Гьоврен

Сали Османов Юреклиев

С.Гьоврен

8.

1.90

91

91

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

91

№448/07.06.2013г.

Зем. имот, ливада №027004. 423 дка.

с.Гьоврен

Сали Османов Юреклиев

С.Гьоврен

9.

9.80

224

224

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

224

№442/6.06.2013г.

Зем. имот, нива №070016, 1.036 дка.

с.Гьоврен

Али Асан Шаиб

С.Гьоврен

10.

10.16

439

439

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

439

№433/04.06.2013г.

Зем. имот, ливада 20465.109.37, 2.013 дка. Гр.Девин

Северин Северинов Прингов

Гр.Девин

11.

1.66

165

165

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

165

№435/04.06.2013г.

Зем. имот, др.вид зем.земя , 0.555 дка.

20465.109.17 Девин

Савка Адамова Спахиева

Гр.Девин

12.

21.20

351

351

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

351

№439/05.06.2013г.

Зем. имот, изос.нива 20465.539.9, 1.042 дка. Гр.Девин

Цеца Маринова Бечева

Гр.Девин

13.

6.67

371

371

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

371

№443/06.06.2013г.

Зем. имот,др. селскостоп.земя

20465.87.156, 2.022

дка. Гр.Девин

Иван Стоев Даков

Гр.Девин

14.

42.61

587

587

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

587

№445/07.06.2013г.

Зем. имот, ливада 20465.701.13, 1.482

дка. Гр.Девин

Милена Стефанова Брезелиева

Гр.Девин

15.

1.30

53

53

52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

53

№446/10.06.2013г.

Зем. имот, др. елскостоп. Земя

№015021,с.Лясково

0.247 дка.

Ангел Росенов Балбозов

С.Лясково

16

9.60

536

536

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

536

№436/04.06.2013г.

Зем. имот, др.селскостоп терит.

20465.87.278, 2.917

дка. Гр.Девин

Детелина Данчева Димитрова

Гр.Девин

17.

3915.30

4895

4895

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

4985

№457/10.06.2013г.

Застроенимот,пл.№186, кв.21и сграда ЗП-31 кв.м. с.М-во

Георги Гетов Гетов

С.Михалково

18.

1721.70

2207

2207

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

2207

№461/10.06.2013г.

УПИ-ХІІІ,кв.106 20465.506.426

327 кв.м.,гр.Девин

Елена Славчева Иванова

Гр.Девин

19.

25.60

815

815

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

815

№465/10.06.2013г.

Зем. имот,храсти

№132010,1.579 дка.

с.Беден

Драма ЕООД

Гр.Девин

20.

14.40

422

422

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

422

№438/05.06.2013г.

Зем. имот, ливада 20465.98.2, 2.301

дка.,гр.Девин

Искро Радостинов Дабанов

Гр.Девин

21.

9.90

238

238

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

261.80

№434/04.06.2013г.

Зем. имот, ливада №022037,17.27 дка.

С.Михалково

Тодор Стоев Гуглев

С.Михалково

22.

8.70

306

306

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

306

№451/10.06.2013г.

Зем. имот, ливада №070022, 1.666 дка.

С.Гьоврен

Музафер Салиев Кателич

С.Гьоврен

23.

5.20

183

183

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

183

№451/10.06.2013г.

Зем. имот, ливада №070020, 0.996 дка.

С.Гьоврен

Музафер Салиев Кателич

С.Гьоврен

24.

5.60

196

196

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

196

№444/06.06.2013г.

Зем. имот, ливада №022049, 1.066 дка.

С.Гьоврен

Мехмер Рашид Каракия

С.Гьоврен

25.

1.90

45

45

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

45

№437/04.06.2013г.

Зем. имот, ливада №072010, 0.327 дка.

С.Гьоврен

Виктор Руменов Александров

С.Триград

26.

3.20

65

65

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

65

№437/04.06.2013г.

Зем. имот, нива №074001, 0.354 дка.

С.Гьоврен

Виктор Руменов Александров

С.Триград

27.

15.40

628

628

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

628

№437/04.06.2013г.

Зем. имот, нива №076005, 3.078 дка.

С.Гьоврен

Виктор Руменов Александров

С.Триград

28.

2.80

73

73

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

73

№437/04.06.2013г.

Зем. имот, нива №076006,0.308 дка.

С.Гьоврен

Виктор Руменов Александров

С.Триград

29

5.90

157

157

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

172.70

№460/10.06.2013г.

Зем. имот, нива №076014, 0.659 дка.

С.Гьоврен

Юксел Шабан Екиз

С.Гьоврен

30

3.80

99

99

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

108.90

№460/10.06.2013г.

Зем. имот, нива №076015, 0.418 дка.

С.Гьоврен

Юксел Шабан Екиз

С.Гьоврен

31

3.10

82

82

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

90.20

№447/07.06.2013г.

Зем. имот, нива №076018, 0.346 дка.

С.Гьоврен

Шаиб Асан Шаиб

С.Гьоврен

32.

2

52

52

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

52

№437/04.06.2013г.

Зем. имот, нива №076019, 0.217 дка.

С.Гьоврен

Виктор Руменов Александров

С.Триград

33.

4.40

115

115

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

115

№437/04.06.2013г.

Зем. имот, нива №076020, 0.486 дка.

С.Гьоврен

Виктор Руменов Александров

С.Триград

34.

4.20

95

95

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

95

№437/04.06.2013г.

Зем. имот, нива №076022, 0.442

С.Гьоврен

Виктор Руменов Александров

С.Триград

35

13.10

291

291

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

320.10

№440/06.06.2013г.

Зем. имот, нива №076023, 1.226 дка.

С.Гьоврен

Реджеп Ахмедов Шаибов

С.Гьоврен

36

4.90

113

113

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

124.30

№463/10.06.2013г.

Зем. имот, нива №076030, 0.476 дка.

С.Гьоврен

Осман Решидов Шабанов

С.Гьоврен

37

7.90

182

182

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

200.20

№441/06.06.2013г.

Зем. имот, нива №076031, 0.764 дка.

С.Гьоврен

Мохемед Осман Чешли

С.Гьоврен

38

1.30

30

30

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

30

№437/04.06.2013г.

Зем. имот, нива №076033, 0.128 дка.

С.Гьоврен

Виктор Руменов Александров

С.Триград

39

2.30

52

52

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

57.20

№464/10.06.2013г.

Зем. имот, нива №076032

С.Гьоврен

Мохемед Сали Коджа

С.Гьоврен

40

5.70

366

366

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

366

№458/10.06.2013г.

Зем. имот, ливада, №017281, 1.991 дка.

С.Лясково

Данчо Стефанов

Войводов

С.Лясково

41

19.20

816

816

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

1958.40

№459/10.06.2013г.

Зем. имот, нива №018360,4.01 дка.

С.Лясково

Валентин Руменов Смирнов

С.Лясково

42

12.70

428

428

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

470.80

№434/04.06.2013г.

Зем. имот, ливада №025008, 2.203 дка.

С.Михалково

Тодор Стоев Гуглев

С.Михалково

43

7.90

443

443

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

487.30

№434/04.06.2013г.

Зем. имот, ливада №025007, 2.279 дка.

С.Михалково

Тодор Стоев Гуглев

С.Михалково

44

0.20

17

17

№122/29.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

17

№422/16.05.2013г.

Зем. имот, др. селс –костоп. територия

№002078, 0.80 дка

С.Осиково

ЕТ”Габриела Чилингирова”

С.Михалково

45

0.20

19

19

№122/29.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

19

№422/16.05.2013г.

Зем. имот, др. селс –костоп. територия

№002069, 0.090 дка.

С.Осиково

ЕТ”Габриела Чилингирова”

С.Михалково

46

0.20

17

17

№122/29.04.2013г

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

17

№422/16.05.2013г.

Зем. имот, др. селс –костоп. територия

№002074, 0.080 дка.

С.Осиково

ЕТ”Габриела Чилингирова”

С.Михалково

47

0.20

17

17

№122/29.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

17

№422/16.05.2013г.

Зем. имот, др. селс –костоп. територия

№002075, 0.080 дка.

с.Осиково

ЕТ”Габриела Чилингирова”

С.Михалково

48

0.20

17

17

№122/29.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

17

№422/16.05.2013г.

Зем. имот, др. селс –костоп. територия

№002076 , 0.080 дка.

С.Осиково

ЕТ”Габриела Чилингирова”

С.Михалково

49

0.40

11

11

№122/29.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

11

№422/16.05.2013г.

Зем. имот, др. селс –костоп. територия

№002070, 0.051 дка.

с.Осиково

ЕТ”Габриела Чилингирова”

С.Михалково

50

0.50

11

11

№122/29.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

11

№422/16.05.2013г.

Зем. имот, др. селс –костоп. територия

№002079,0.050 дка. с.Осиково

ЕТ”Габриела Чилингирова”

С.Михалково

51

0.40

11

11

№122/29.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

11

№422/16.05.2013г.

Зем. имот, др. селс –костоп. територия

№002077, 0.050 дка

с.Осиково

ЕТ”Габриела Чилингирова”

С.Михалково

52

1.90

52

52

№122/29.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

52

№422/16.05.2013г.

Зем. имот, др. селс –костоп. територия

№002081, 0.239 дка.

с.Осиково

ЕТ”Габриела Чилингирова”

С.Михалково

53.

1729

13377.55

13 377.55

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

13 377.55

№471/13.06.2013г.

УПИ-LV,кв.55  

Кад.номер

20465.502.1261

Гр.Девин , 266 кв.м

Егор Олег Павлов

Гр.Девин

54.

2248.50

3760

3760

№52/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

3760

№471/13.06.2013г.

УПИ-L,кв.55  

Кад.номер

20465.502.1265

Гр.Девин , 376 кв.м.

Егор Олег Павлов

Гр.Девин

54.

3.40

56

56

№94/08.04.2013г.

продажба по чл.35..ал.1 от ЗОС

140

№478/26.06.2013г.

Зем.имот,нива

20465.99.68

гр.Девин, 0.305 дка.

Соня Веселинова

Дабанова

Гр.Девин

55.

189.90

323

860

Решение№ 149/ 28.06.2013г.

Лик..съсобственост по чл.36,

ал.1,т.2 от ЗОС

860

№Д-547

/22.08.2013г.

Част от УПИ-І-45,

Кв.4 ,с.Селча с площ 86 кв.м.

Теодора Ат.Велчева гр.Варна

56.

922.90

1755.60

1755.60

по приложение №2

на Наредба №2

Право на собственост, чл.35,ал.3отЗОС

1755.60

№Д-632/ 28.12.2012г.

УПИ-ІІІ,кв.2

Беденски бани

Никола Ил.Чакъров

Гр.Шумен

57.

1202

1206

1206

по приложение №2

на Наредба №2

Право на собственост чл.35, ал.3 от ЗОС

1206

№ Д11/04.01.13г.

Част от УПИ- ІІ, кв.129 ,гр.Девин

с площ 201 кв.м.

Маргарита В.Лишева

Гр.Хисаря

Виктор Р.Сакалийски

Гр.Девин

58.

2744.80

153

153

по приложение №2

на Наредба №2

Право на собственост чл.35, ал.3 от ЗОС

153

№Д 453/10.06.13г.

Част от УПИ- ХLІV, кв.15 , гр.Девин

с площ 25.5 кв.м.

Руси Ф.Чанев

Зара Ан.Чанева

Гр.Девин

59.

2679

109.50

109.50

по приложение №2

на Наредба №2

Право на пристройка по чл.38.ал.2 от ЗОС

109.50

№Д-185/

01.04.13

ОПС в УПИ-ХІ, кв.56 за 30 кв.м.

гр.Девин

Съби Събев Коков

Гр.Девин

60.

141.30

284.96

284.96

по приложение №2

на Наредба №2

Право на пристройка по чл.37.ал.5 от ЗОС

284.96

№Д-273/ 22.04.13г.

ОПС в УПИ-ХХІV, кв.12 за 101.77 кв.м.

с.Лясково

Сергей Ж.Желязков

С.Лясково

61.

3396.60

109.50

109.50

по приложение №2

на Наредба №2

Право на пристройка по чл.38.ал.2 от ЗОС

109.50

№Д-470/ 14.06.13г.

ОПС в УПИ-ХІХ, кв.15 за 30 кв.м.

Гр.Девин

Севделин Ант. Яръмов

Гр.Девин

62.

3285.20

103.69

103.69

по приложение №2

на Наредба №2

Право на пристройка по чл.38.ал.2 от ЗОС

103.69

№Д-526/ 01.08.13г.

ОПС в УПИ-ІІІ, кв.158 за 24.50 кв.м.

Гр.Девин

Анелина Милкова Топалова

Гр.Девин

63.

3285.20

103.69

103.69

по приложение №2

на Наредба №2

Право на пристройка по чл.38.ал.2 от ЗОС

103.69

№Д-527/ 01.08.13г.

ОПС в УПИ-ІІІ, кв.158 за 24.50 кв.м.

Гр.Девин

Ирина Б.Прингова

Гр.Девин

64.

3285.20

103.69

103.69

по приложение №2

на Наредба №2

Право на пристройка по чл.38.ал.2 от ЗОС

103.69

№Д-524/ 01.08.13г.

ОПС в УПИ-ІІІ, кв.158 за 24.50 кв.м.

Гр.Девин

Анета Ал.Узунова

Гр.Девин

65.

3285.20

103.69

103.69

по приложение №2

на Наредба №2

Право на пристройка по чл.38.ал.2 от ЗОС

103.69

№Д-528/ 01.08.13г.

ОПС в УПИ-ІІІ, кв.158 за 24.50 кв.м.

Гр.Девин

Фанко З.Генчев

Гр.Девин

66.

3854.50

220.68

220.68

по приложение №2

на Наредба №2

Право на пристройка по чл.38.ал.2 от ЗОС

220.68

№Д-525/ 01.08.13г.

ОПС в УПИ-ІХ, кв.138 за 60 кв.м.

Гр.Девин

Иван Ст.Маджаров

Гр.Девин

67.

1127.50

5700

2000

Решение №151

28.06.2013г.

Право на строеж по 49”а” чл.35.ал.1,т.3 от ЗОС

2000

№Д-544/ 20.08.13г.

ОПС в УПИ-VІІІ, кв.24 с площ 570 кв.м.,с.Грохотно

Сали Джамал Реджеп

С.Грохотно

68.

529.90

252

880

Решение№220/

15.10.2013г.

Право на строеж по чл.62,ал.2 от ЗЕ

880

№Д-611/21.11.

2013г.

ОПС в УПИ-Х,

кв.155, гр.Девин

EVN България

Електроразпределе-

Ние ЕАД

69.

3285.20

48.67

48.67

по приложение №2

на Наредба №2

Право на пристройка по чл.38.ал.2 от ЗОС

48.67

№Д-634/ 14.12.13г.

ОПС в УПИ-ІІІ, кв.158 за 11.5 кв.м.

Гр.Девин

Фанко З.Генчев

Гр.Девин

70.

3285.20

52.90

52.90

по приложение №2

на Наредба №2

Право на пристройка по чл.38.ал.2 от ЗОС

52.90

№Д-635/ 14.12.13г.

ОПС в УПИ-ІІІ, кв.158 за 12.50 кв.м.

Гр.Девин

Анелина Милкова Топалова

Гр.Девин

71.

3285.20

44.10

44.10

по приложение №2

на Наредба №2

Право на пристройка по чл.38.ал.2 от ЗОС

44.10

№Д-633/ 14.12.13г.

ОПС в УПИ-ІІІ, кв.158 за 10.50 кв.м.

Гр.Девин

Ирина Б.Прингова

Гр.Девин

72.

3285.20

46.20

46.20

по приложение №2

на Наредба №2

Право на пристройка по чл.38.ал.2 от ЗОС

46.20

№Д-632/ 12.14.13г.

ОПС в УПИ-ІІІ, кв.158 за 11 кв.м.

Гр.Девин

Анета Ал.Узунова

Гр.Девин

73.

1381.40

2 793.25

2 793.25

Решение №199

2.09.2013г.

Замяна по чл.36

Ал.1,т.2 и ал.3

2 793.25

№Д595/28.10.13г.

Ликвидиране съсобственост

20465.504.1020

Гр.Девин 231кв.м.

Георги Василев

Пеевски

74.

1840.40

2 587.69

2 587.69

Решение №199

2.09.2013г.

Замяна по чл.36

Ал.1,т.2 и ал.3

2 587.69

№Д608/12.11.13г.

Ликвидиране съсобственост

20465.504.1018

Гр.Девин 214кв.м.

Владимир Стоянов Георгиев

75.

1006.20

1 414.76

1 414.76

Решение №199

2.09.2013г.

Замяна по чл.36

Ал.1,т.2 и ал.3

1 414.76

№Д616/26.11.13г.

Ликвидиране съсобственост

20465.504.1019

Гр.Девин 117кв.м.

Здравко Владимиров Иванов

 

 

Изготвил:                                                                                                    Кмет на община Девин:

                        Гл.експерт”ОС”                                                                                                      ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

                                   инж.Красимир Бечев

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер