Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: „ Предоставяне под наем на сметосъбирачни машини за нуждите на Община Девин за период от 9 месеца”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 14 Февруари 2014г. 18:10ч.

Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Предоставяне под наем на сметосъбирачни машини за нуждите на Община Девин за период от 9 месеца”

 

Изисквания към предмета на процедурата:

Избраният изпълнител следва да предостави под наем 4 сметосъбирачни машини за нуждите на Община Девин със следните технически характеристики и минимални изисквания:

 

Вид

 

 

Техническа характеристика – минимални изисквания

1.Камион сметосъбирач

над 170 к.w. мощност, максимална допълнителна маса – 26000 кг., обем двигател – 9 000 до 9 800 куб. см., обем на надстройката над 20 куб.м. да обслужва 1100 л. и 110 л., вариопреса.

2.Камион сметосъбирач

над 110 к.w. мощност, максимална допълнителна маса – 13000 кг., обем двигател – над 3700- 4 000 куб. см., обем на надстройката от 8-10 куб.м. да обслужва 1100 л. и 110 л., вариопреса.

3.Камион самосвал бордови

над 100 к.w. мощност, максимална допълнителна маса – 7500 кг., обем двигател – 6500 – 7000 куб.см., товароносимост от 2900 – до 3 500 тона

4.Челен товарач

0,3 куб. м. ,мощност на двигателя до 35 к.w., товароподемност до500 кг.,

                                                                      

Двигатели – дизелови.

Машините да бъдат оборудвани с гуми и 1 резервна гума, както и да има съответното оборудване съгласно изискванията на ЗДвП и ППЗДвП.

Машините да са преминали годишен технически преглед.

Машините да бъдат в отлично техническо състояние, което ще се удостовери с приемо – предавателен протокол при предаването им.

 

Максималната допустима стойност на поръчката трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в публичната покана като девизна цена в размер на 5 000 лв. без ДДС месечен наем и за четирите машини.

 

Възможност за представяне на варианти в офертите:не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

 

Място за изпълнение на поръчката: гр. Девин.

 


Комплект документи може да бъде изтеглен от тук - ИЗТЕГЛИ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер