Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: :„Извършване на строително – монтажни работи при изпълнение на обект: „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул.”Лиляна Димитрова”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 05 Февруари 2014г. 11:27ч.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно: Обществена поръчка с предмет:„Извършване на строително – монтажни работи при изпълнение на обект: „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул.”Лиляна Димитрова”между о.т. 1020 и о.т. 1021, кв. 122 по ПУП на кв. Настан, гр. Девин

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

            На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП уведомяваме Ви, че комисията назначена със заповед № РД - 09-2/06.01.2014 г. ще отвори ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи при изпълнение на обект: „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул.”Лиляна Димитрова”между о.т. 1020 и о.т. 1021, кв. 122 по ПУП на кв. Настан, гр. Девин на 06.02.2014 г. в 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

           

 

 

 

 

 

                                                                                              С уважение,

                                                                                                          /Надежда Ризова/

                                                                                              Председател на комисията

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер