Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ Изготвен е доклад за мониторинг на изпълнението на препоръките от проведения функционален анализ в Общинска администрация - Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Изготвен е доклад за мониторинг на изпълнението на препоръките от проведения функционален анализ в Общинска администрация - Девин по

проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”

 


Прeз месец ноември 2013 г. Екипът за провеждане на функционалния анализ от общинската администрация и външните експерти от „Интер Консулт Нова” ЕООД, гр. София направиха преглед и оценка на практическото прилагане на препоръките от доклада за проведения функционален анализ в Общинска администрация – Девин и изготвения План за действие. Тази дейност е част от Етап 4 – Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението на Дейност 3 – Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”. Резултатите от наблюдението са представени в Доклад за мониторинг на изпълнението.

В края на изпълнението на проекта, през месец март 2014 г., съгласно времевия график на плануваните дейности, ще се проведат информационни срещи със заинтересованите страни за представяне на анализ на изпълнението на препоръките и предоставяне на информация за резултатите от функционалния анализ.

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер