Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ В Общинска администрация – Девин е въведена нова структура, разработена по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

В Общинска администрация – Девин е въведена нова структура, разработена по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”

 

На 15 октомври 2013 г. Общински съвет – Девин одобри предложението на кмета на община Девин за нова структура и обща численост на персонала. Проектът за новата структура е разработен въз основа на проведения функционален анализ в администрацията в рамките на Дейност 5 по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


 

 

 

От 01 ноември 2013 г. в Общинска администрация – Девин се прилага утвърденият от кмета на община Девин нов Устройствен правилник . Устройственият правилник е разработен по Дейност 4 на проекта и в изпълнение на сключения договор с „Интер Консулт Нова” ЕООД, гр. София.

 

Въведени са от 01 ноември 2013 г. и разработените по Дейност 6 на проекта Вътрешни правила за организацията на административното обслужване и Вътрешни правила за управление на риска в община Девин. Със заповед на кмета на общината в общинската администрация е изграден Комитет по управление на риска.

 

Въвеждането на новата структура, устройствения правилник и вътрешните правила за работа на общинската администрацията допринася за изпълнение на общата и специфичните цели на проекта и обуславя успешната реализация на препоръките за оптимизиране на структурата на общинската администрацията, за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената, за прецизиране на показатели за измерване на постигнатите резултати и благоприятстват по-икономичното използване на ресурсите.

 

Предстои извършването на преглед и оценка на практическото прилагане на препоръките от проведения функционален анализ и изготвения План за действие, а резултатите ще бъдат представени в доклад за мониторинга на изпълнението.

 

 

 

Фото албум: Общински съвет – Девин одобри нова структура на общинската администрация  – разгледай


 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер