Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет „Изготвяне на месечно меню и приготвяне на храна за социално слаби граждани във връзка с реализирането на дейности по социална услуга : „Обществена трапезария” на територията на Община Девин”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 11 Декември 2013г. 15:35ч.

     Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на месечно меню и приготвяне на храна за социално слаби граждани във връзка с реализирането на дейности по социална услуга : „Обществена трапезария” на територията на Община Девин”за периода от 02.01.2014 г. до 30.04.2014 г.

 

Услугата включва:

„Изготвяне на месечно меню и приготвяне на храна във връзка с реализирането на услугата „Обществена трапезария” на територията на Община Девин” за периода от 02.01.2014 г. до 30.04.2014 г.

Период за изпълнение на услугата е от 02.01.2014 г. до 30.04.2014 г. – 4 месеца.

Реализирането на дейностите по социална услуга „Обществена трапезария”, включва предоставянето на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб.

Стойността на услугата не може да надвишава 2,00 /два/ лева на ден за 1 бенефициент /ползвател на услугата/– и 0,40 /четиридесет/ стотинки за други разходи /транспортни и режийни/.

Обществените трапезарии са социални услуги в общността, насочени към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.

Цел на дейността: подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност/, скитащи и бездомни деца и лица.

Общи условия:

     Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на поръчка по реда на Глава осма „а” на Закон за обществените поръчки.

 

 

 

 


 

 

 

Приложени документи за изтегляне:

 

 

 


                1. Публична покана - изтегли

 

                2. Указания за подаване на оферта - изтегли

 

                3.  Приложения - изтегли

 

         

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер