Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Проведени са процедури за избор на изпълнители по проект „Осигуряване на най- добър старт на децата в живота- гаранция за бъдещето на Община Девин”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 09 Декември 2013г. 10:02ч.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Девин уведомява заинтересованите лица, че на 19.11.2013 г. бе проведена процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на обзавеждане за Общностен център за деца и семейства- гр.Девин”. В съответствие с указанията на Световната банка за изпълнител бе избран „Мирели-2007 ” ЕООД- гр.София” с предложена цена 13 391.22 лв. с ДДС.

Обществената поръчка бе проведена в рамките на проект „Осигуряване на най- добър старт на децата в живота- гаранция за бъдещето на Община Девин”

 

Община Девин уведомява заинтересованите лица, че на 19.11.2013 г. бе проведена процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на медицинско обзавеждане за здравен кабинет към Общностен център за деца и семейства- гр.Девин” В съответствие с указанията на Световната банка за изпълнител бе избран „Медеос ” ЕООД- гр.София” с предложена цена 2 210.00 лв. с ДДС.

Обществената поръчка бе проведена в рамките на проект „Осигуряване на най- добър старт на децата в живота- гаранция за бъдещето на Община Девин”

 

Община Девин уведомява заинтересованите лица, че на 20.11.2013 г. бе проведена процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на компютърно оборудване за детска, яслена групи и консултативен кабинет към Ощностен център за деца и семейства- гр.Девин”. В съответствие с указанията на Световната банка за изпълнител бе избран „Ай Ти Инжинеринг” ЕООД- гр.София” с предложена цена 12 632.40 лв. с ДДС.

Обществената поръчка бе проведена в рамките на проект „Осигуряване на най- добър старт на децата в живота- гаранция за бъдещето на Община Девин”

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер