Начало Климат
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

       Девинска община попада в планинската климатична област. Сравнително голямата надморска височина, силно пресеченият релеф и най-вече високо издигащото се главноморфохидрографско било не позволява проникването на Средиземноморското климатично влияние.

       Климатът се характеризира с по-ниски температури, малка годишна амплитуда и по-изобилни валежи. Средните годишни температури се движат от 4 0С за най- високите части на района до 8 0С за землищата от по-ниския регион. Най-ниските зафиксирани  температури са от минус 18 0С до минус 20 0С, а най-високите от плюс 30 0С до плюс 32 0С, годишните валежи варират от 650мм. до 800мм. За тях е характерно, че се изменя общият им годишен ход, което се изразява в увеличаване на зимните валежи, които по високите места падат по-рано и снеговалежите се задържат до средата на пролетта. Тук есента е по-топла от пролетта, а максималните температури закъсняват и вместо през юни настъпват през юли и август. Такова закъснение показват и минималните температури, които вместо през януари постъпват през февруари. Не са изключени температурни депресии, които често са изненада за посетителите на планината и за селското стопанство.

       Силно нарязания релеф, малките вътрешно планински котловинки и отворената на север долина на р.Въча оказват съществено влияние върху характера на ветровете. В повечето случаи преобладава тихо време. Ветрове и то сравнително силни се наблюдават през декември, януари и февруари, когато са придружени със силни снежни виелици, които са причина за образуване на снежни преспи. Често пъти се проявява така нареченият „бял вятър” с фьонов характер, който затопля времето и предизвиква интензивно снеготопене. Духат предимно югозападни ветрове, които под влиянието на силно пресеченият релеф търпят съществени изменения.

       Интересни са наблюденията върху валежите, които се изменят в зависимост от надморската височина. Средногодишните валежи в най-ниските части са с около 272мм. по-малко отколкото в по-високите части. Това се дължи на голямата разлика в надморската височина и на така наречената валежна сянка. Максимумът на валежите е през май и юни, а минимумът през септември. Средната дата на първия снеговалеж в гр.Девин е на 29-ти ноември, а крайната дата на снегозадържането е 18-ти април. Най-много снеговалежи има през декември, януари и февруари в зависимост от което е и дебелината на снежната покривка, съответно за декември 2,8см., за януари - 4,2см и за февруари - 3см. С увеличаване на надморската височина се увеличават снеговалежите, продължителността на снегозадържането. През пролетните месеци, а често и през лятото не са изключени внезапните дъждове, които могат да изненадат неподготвените в планината излетници.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер