Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Проведени са процедури за избор на изпълнители за „Доставка на обзавеждане за Общностен център за деца и семейства-гр.Девин"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

СЪОБЩЕНИЕ

Община Девин уведомява заинтересованите лица, че в изпълнение на Заповед №РД-09-369/23.09.2013 г. на Кмета на Община Девин на 23.09.2013 г. бе проведена процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на обзавеждане за детска градина и ясла към Общностен център за деца и семейства-гр.Девин”. В съответствие с указанията на Световната банка за изпълнител бе избран „Мирели-2007” ЕООД- гр.София с предложена цена 50 290.98 лв. с ДДС.

Обществената поръчка бе проведена в рамките на проект „Осигуряване на най- добър старт на децата в живота- гаранция за бъдещето на Община Девин”

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Девин уведомява заинтересованите лица, че в изпълнение на Заповед № РД-09-394/10.10.2013 г. на Кмета на Община Девин на 15.10.2013 г. бе проведена процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на обзавеждане за Общностен център за деца и семейства-гр.Девин- стълбищна подемна платформа”. В съответствие с указанията на Световната банка за изпълнител бе избран „НИДАРА”ООД - гр.София с предложена цена 23 414.00 лв. с ДДС.

Обществената поръчка бе проведена в рамките на проект „Осигуряване на най- добър старт на децата в живота- гаранция за бъдещето на Община Девин”

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер