Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Разяснение по обществена поръчка с предмет “СРР при изпълнение на обект: Ремонт и обновяване на отделенията на „МБАЛ - Девин” ЕАД”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 07 Октомври 2013г. 11:53ч.

Р А З Я С Н Е Н И Е

 

по чл.29 от ЗОП

 

по обществена поръчкас предмет : „ СРР при изпълнение на обект: Ремонт и обновяване на отделенията на „МБАЛ - Девин” ЕАД

 

            Във връзка с постъпило запитване от участник по следните въпроси:

 

1.В т. 4.6.Минимални изисквания за технически възможности е записано:

4.6.1. През предходните 60 месеца, считано от крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 1 (един) договор с предмет, сходен с предмета на поръчката, доказващ опита на участника в изпълнение на сходни дейности. Сходен означава договор за ремонт и/или рехабилитация на сгради и съоръжения към тях, заедно с приложени референции или копие на сключени договори. 

Въпрос : Какво се има предвид със "съоръжения към тях"? 

 

2.Въпрос за хирургично отделение

2. На позиция № 8 - каква да бъде дебелината на замазката?

 

3.Операционна зала и манипулационна 

1.Какво се включва в позиция № 1- Преустройство на помещение за изливна?

 

4.Въпрос за Детско отделение

1. Какво се включва в позиция № 2 -  Обособяване на ново помещение за тоалетна за персонала с монтаж на седало и мивка и всички свързани с това разходи? 

Включва ли се изграждане на преградни стени и ако е така от какъв материал се предвижда да се изпълнят?

 

 

            Моля да имате предвид следното:

 

Отговор по първи въпрос - Сходен означава договор за ремонт и/или рехабилитация на сгради и съоръжения към тях – има се предвид котелна, вентилационна, отоплителна инсталация , заедно с оборудването към тях други инсталационни съоръжения.

 

         Отговор по втори въпрос – Дебелината на замазката ще бъде до 2 см.

 

         Отговор по трети въпрос - При обособяването на съществуващо помещение за изливна не се включва изграждане на преградни стени, а само преустройство на помещение.

 

     Отговор по четвърти въпрос – При обособяването на съществуващо помещение за тоалетна се включва изграждане на преградна стена изградена от блокове от газобетон до 4 кв. м.

 

 

 

 

                                                                                   С УВАЖЕНИЕ,

 

                                                                                                          /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

                                                                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер