Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет „СРР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:”РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЯТА НА „МБАЛ – ДЕВИН” ЕАД"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 13 Септември 2013г. 14:20ч.

       Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т.1 от ЗОП по опростените правила с предмет: „СРР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЯТА НА „МБАЛ – ДЕВИН” ЕАД"

 

 

    

     Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на обществена поръчка е съобразен с Закона за обществени поръчки. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т.1 от ЗОП по опростените правила.

 

   1.Предмет на обществена поръчка е: СРР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЯТА НА „МБАЛ – ДЕВИН” ЕАД

 

     2.Условия:

 

          Предвидените строително-ремонтни дейности се отнасят за сградата на „МБАЛ – Девин“ ЕАД. По този начин ще се постигне трайното подобряване на инфраструктурата в сградата, където е предвидена интервенция. Мерките за реновиране ще допринесат за постигане на икономическа рентабилност на болничното заведение, подобряване на сградния фонд с цел предоставяне на по-добри и стандартни условия на лечебно-диагностичния процес и работната среда; подобряване качеството на медицинската дейност; и по-пълно задоволяване потребностите на пациентите, и осигуряване на комфортна среда за качествен оздравителен процес. В рамките на предмета на обществената поръчка се предвижда следното:

       1) Хирургично отделение и операционна зала. Обща площ 942 кв.м. Операционната е разположена в северното крило. Тя е в добро състояние. Необходим е само лек ремонт по стени и тавани. Нужно е обособяването на изливно помещение по изисквания на РЗИ и подмяна на ел. бойлер за топла вода. Хирургично отделение е разположено в източното крило, площ 690 кв. м. с прилежащо централно стълбище и фоайе. Нуждае се от текущ ремонт. Състои се от 1 етаж, разпределен в болнични стаи, кабинети, лаборатории и др.

       2) Терапевтичен корпус (вътрешно и неврологично отделение). Площ 690 кв. м. с прилежащо централно стълбище и фоайе. Бивше Вътрешно отделение. В това крило ще бъдат разположени вътрешно и неврологично отделение след текущ ремонт. Състои се от 1 етаж, разпределен в болнични стаи, кабинети, лаборатории и др.

       3) Детско отделение. Площ 290 кв. м., бивше Неврологично отделение. Отделението ще бъде преустроено и оборудвано в Детско отделение. Помещенията са добро състояние, нужно е изграждане на една тоалетна и поставяне на отоплителни тела. Състои се от 1 етаж, разпределен в болнични стаи, кабинети, лаборатории и др.

       4) Администрация. Обща площ 157 кв.м. Нашето предложение е да бъдат разположени регистратура и три кабинета към приемно-консултативен блок с прилежащо централно стълбище и фоайе.

Като цяло предвижда се основен ремонт на отделенията на „МБАЛ - ДЕВИН”ЕАД

СРР, които ще бъдат изпълнени е съгласно количествена сметка за обекта.

СРР на всяка кота ще бъдат в отделни етапи.

Обща стойност на поръчката не може да надвишава 411 287.56 лв. с ДДС.

 

             3.Място на изпълнение: гр. Девин, община Девин

 

      4.Срок за изпълнение на поръчката:

 

            Не повече от 90 календарни дни за всеки отделен етап на изпълнение.

 

            Точният срок за изпълнение се оферира от участника. 

 

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 

 


                1. Обявление за публикуване - изтегли

                2. Решение за откриване на процедура - изтегли

                3. Количествена сметка - срокът за изтегляне изтече на 04.10.2013 г. в 17.00 часа;

                4. Документация за участие - срокът за изтегляне на документацията изтече на 04.10.2013 г. в 17.00 часа;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер