Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Разяснение по обществена поръчка с предмет “ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ, НЕОБХОДИМИ НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г.”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Р А З Я С Н Е Н И E

 

ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

С ПРЕДМЕТ:

 

“ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ, НЕОБХОДИМИ НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г.”

 

 

За Обособена позиция 1:

Изготвяне на работен проект, необходим на община Девин за кандидатстване с проект „Рехабилитация на общински пътища Михалково-Селча и Тешел-Триград-Кестен. Реконструкция на водоснабдителни и канализационни мрежи в селата Лясково, Грохотно, Гьоврен и Триград” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. - «Изготвяне на инвестиционен проект за обект «Рехабилитация на общински път ІV 86835 «Михалково – Селча” от км 0+000 до км 13+600»

 

      Във връзка със запитване от участник в процедурата, моля да имате предвид следното разяснение - ИЗТЕГЛИ

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер