Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ Проведоха се обученията на служителите от Общинска администрация – Девин по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Проведоха се обучения на служителите от Общинска администрация – Девин по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”

 

На 22 и 23 август 2013 г. в конферентната зала на SPA хотел Девин се проведоха съпътстващите обучения – Дейност 7 по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин“, финансиран с Договор № 12-11-5/09.10.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


 

 

Обученията имаха за цел запознаване на служителите и правилно разбиране и прилагане на разработените вътрешни правила за организация на работата в Общинска администрация – Девин:

  • Стратегия за управление на риска в община Девин.
  • Вътрешни правила за управление на риска в община Девин.
  • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Девин.

Обученията се проведоха по предварително предоставените и съгласувани с Екипа за провеждане на функционалния анализ План и Програма за провеждането им. Екипът на изпълнителя – „Интер Консулт Нова“ ЕООД разработи презентации и материали за участниците. За двете обучения са подготвени общо 111 бр. обучителни материали на хартиен и електронен носител, съдържащи разработените вътрешни правила, презентационни и помощни материали.

Обученията се проведоха в конферентната зала на SPA хотел Девин с лектори Мария Димитрова и Ивелина Минчева от „Интер Консулт Нова“ ЕООД по следните основни теми:

  • Въведение в управлението на риска.
  • Етапи на процеса по управление на риска: Стратегия за управление на риска в община Девин. Методика.
  • Организация на процеса по управление на риска в Общинска администрация – Девин.
  • Нови моменти във „Вътрешни правила за административно обслужване в община Девин.

Използваха се класически и интерактивни методи за обучение като: лекция, презентация, работа в групи, мозъчна атака, дискусия. С участниците се организира работа по конкретни казуси и упражнения.

Двете обучения бяха съобразени с длъжностите, отговорностите и компетенциите на участниците и в различна степен се акцентира на конкретни приложими изисквания от разработените вътрешни правила. В двата дни са обучени 98 служители на Общинска администрация – Девин.

 

Фото албум: обучения на служителите от Общинска администрация – Девин по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” – разгледай


 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер