Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ На 22 и 23 август 2013 г. служителите на Общинска администрация – Девин ще участват в еднодневни обучения по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

На 22 и 23 август 2013 г. служителите на Общинска администрация – Девин ще участват в еднодневни обучения по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”


Обученията ще се проведат в конферентната зала на СПА хотел Девин от 09.00 до 17.00 часа.

Ръководният състав и служителите на Общинска администрация - Девин ще бъдат обучени за работа с новите Вътрешни правила за управление на риска в община Девин и Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Девин, изготвени в рамките на дейностите по проекта.

Обученията за прилагане на новите правила са в пряка връзка с целите на проекта: Подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената на общинската администрация;Повишаване на прозрачността и отчетността; Подобряване на обслужването и повишаване на удовлетвореността и доверието на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на качествени административни услуги.

Ефективното прилагане на новите вътрешни правила за подобряване на организацията, работните процеси и координацията между звената на общинската администрацията изисква наличието на подготвени служители, които успешно да ги прилагат в ежедневната си работа. Въз основа на изготвения план и програма за обучение, всеки служител ще получи обучителни материали в цифров и хартиен вид.

Материалите са разработени от екипа на „Интер Консулт Нова” ЕООД, който ще проведе обученията съгласно подписания договор по проекта.

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер