Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

       Община Девин кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

 

 

1.„ Основен ремонт на път ІV-19776 път Тешел – Триград – Кестен”

2. „Основен ремонт на път ІV – 86835 Михалково - Селча от км. 0+000 до 13+600”

 

 

  • Обект на поръчката – строителство.
  • Подробно описание на предвидените дейности са дадени в, количествените сметки, приложени към тази документация.
  • Прогнозна стойност по обособени позиции с ДДС:
  1. „ Основен ремонт на път ІV-19776 път Тешел – Триград – Кестен” – 172 290 /сто седемдесет и две хиляди двеста и деветдесет лева / лева с ДДС
  2. „Основен ремонт на път ІV – 86835 Михалково - Селча от км. 0+000 до 13+600” – 35 700 /тридесет и пет хиляди и седемстотин / лева с ДДС

 

 

 

 

Обособени позиции: да. Участниците могат да подават оферти само за всички обособени позиции в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.

 

 


 

Приложени документи за изтегляне:

 

 


                1. Публична покана - изтегли

 

                2. Указания за подаване на оферта и приложения - изтегли

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер