Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Разяснение по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на сгради и обекти общинска собственост по шест обособени позиции"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Р А З Я С Н Е Н И E

 

по чл.29 ЗОП

 

          По повод на постъпило в община Девин искане от участник за разяснение по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Основен ремонт на сгради и обекти общинска собственост по шест обособени позициии на основание чл.29 ЗОП, моля да имате предвид следното разяснение - ИЗТЕГЛИ

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер