Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Четвърто разяснение по документацията за възлагане на обществена поръчка по проект „Богатствата на Западни Родопи“

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 26 Юни 2013г. 17:56ч.

Р А З Я С Н Е Н И E

 

по чл.29 ЗОП

 

          По повод на постъпило в община Девин искане от участник за разяснение по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Избор на изпълнител за изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, дейности за информация и публичност и визуална идентификация на проект: „Богатствата на Западни Родопи“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изработване и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации” и Обособена позиция 2: “Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проекта”и на основание чл.29 ЗОП, моля да имате предвид следното разяснение - ИЗТЕГЛИ

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер