Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“ Приключи Етап 3 от провеждания функционален анализ в Общинска администрация – Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 Приключи Етап 3 от провеждания функционален анализ

в Общинска администрация – Девин


На 22 май 2013 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин се проведе информационна среща със заинтересованите страни по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”, финансиран с Договор № 12-11-5/09.10.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на срещата бе комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ в Общинска администрация – Девин.

Срещата води ръководителят на Екипа за провеждане на функционалния анализ – инж.Венцислав Кехайов, секретар на община Девин. Мултимедийна презентация за резултатите от проведения функционален анализ представи ръководителят на екипа външни експерти – инж. Мария Димитрова, прокурист на „Интер Консулт Нова” ЕООД, гр. София

На срещата присъстваха кметът на община Девин – Цветалин Пенков, председателят на Общински съвет – Девин – Младен Исаев, общински съветници, кметове на кметства, началници на отдели и служители от общинската администрация, eкипът за провеждане на функционалния анализ, екипът за управление на проекта, представители на други заинтересовани страни и медии.

 


 

 

Функционалният анализ в Общинска администрация – Девин се проведе в периода януари 2013 - май 2013 година, по предварително одобрен график, в съответствие с Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Всички резултати от анализа са представени в Доклад от проведен функционален анализ в Общинска администрация – Девин. В доклада е направен анализ на текущото състояние, формулирани са предложения за подобрение, представен е План за действие, отразяващ препоръките за подобряване на дейността и начина, по който ще бъдат изпълнявани. Планирани са срокове и ресурси за изпълнение на препоръките.

 

Така приключи изпълнението на дейностите от Етап 3 на Дейност 3 – Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация по проекта „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”.

 

 

Презентацията за резултатите от проведения функционален анализ – изтегли

Информация за резултатите от проведения функционален анализ в Общинска администрация – Девин – изтегли

Фото албум: Информационна среща по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” – разгледай


 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер