Начало ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Публичен регистър за разпоредителните сделки Регистър на разпоредителните сделки за 2012 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Р Е Г И С Т Ъ Р

ПО ЧЛ.41, АЛ.4 от ЗОС

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ- ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 г. до 31.12.2012г.

 

Данъчна и

пазарна оценка

леваЦена опр. от ОбС лв.


Цена на сделката

леваДанни за имота по АОС

Начин за   разпореждане

търг,конкурс или

решение № на ОбС Девин

Приобретател

1

2

 

3

4

5

6

1.

9822.50

1280

4000

Решение

№11/2012г.на

ОбСДевин

4000

без ДДС

ОПС за 80 кв.м. в имот 20465.506.657

гр.Девин за стълб

ОПС по чл.37.ал.4,т.4 от ЗОС и чл.62, ал.2 от ЗЕ

НЕК ЕАД

„Трафелетроинвест”

гр.София

2.

131.60

264

264

Решение

№41/2012 гна

ОбСДевин

264

без ДДС

Продажба 22 кв.м. част от 20465.502.135

Гр.Девин

Ликвидиране съсобственост

по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

Осман Шукриев Дабанов

Гр.Девин

3.

119.20

594

594

Решение

№43/2012на

ОбСДевин

594

без ДДС

Продажба 54 кв.м. част от УПИ-V,кв.30

С.Гьоврен

Ликвидиране съсобственост

по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

Джамал Джамал Синап

С.Гьовпен

4.

875.40

2808

2808

Решение

№44/2012на

ОбСДевин

2808

без ДДС

Продажба 234 кв.м. част от УПИ-VІ,кв.15

С.Михалково

Ликвидиране съсобственост

по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

Анка Георгиева Граматикова

Гр.Смолян

5.

Решение

№55/2012на

ОбСДевин

Безвъзмездно право на управление на ст.№2до 8

ет.№ІІ на сграда 20465.504.1030.3

Право на управление по чл.12,ал.3 от ЗОС

Агенция за социално подпомагане, гр.София,Триадица №2

6.

10.40

600

600

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

600

Земед.земя №004013, 1.979

Дка.,с.Гьоврен

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

Осман Османов Куцев

7.

11.30

650

650

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

650

Земед.земя №004015,2.159

Дка.,с.Гьоврен

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

Осман Османов Куцев

8.

9.20

550

550

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

550

Земед.земя №004014, 1.746

Дка.,с.Гьоврен

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

Осман Османов Куцев

9.

21.10

1700

1700

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

1700

Земед.земя №042002, 2.902

Дка.,с.Гьоврен

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

Осман Османов Куцев

10.

71.10

1400

1400

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

1400

Земед.земя №022027, 4.022

Дка.,с.Гьоврен

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

Осман Османов Куцев

11.

32.40

1100

1320

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

1320

без ДДС

Земед.земя 20465.88.33, 3.602 ,Дка.,

гр.Девин

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

„Манолов и син „ООД

Гр.Девин

12.

4.00

240

240

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

240

без ДДС

Земед.земя 20465.88.32, 0.792 ,Дка.,

гр.Девин

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

„Манолов и син „ООД

13.

4.20

140

140

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

140

без ДДС

Земед.земя 20465.88.28, 0.464 ,Дка.,

гр.Девин

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

„Манолов и син „ООД

14.

10.90

380

380

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

380

без ДДС

Земед.земя 20465.88.29, 1.214 ,Дка.,

гр.Девин

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

„Манолов и син „ООД

15.

48.50

1800

1800

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

1800

без ДДС

Земед.земя 20465.28.2, 5.386 ,Дка.,

гр.Девин

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

„Манолов и син „ООД

16.

65.10

2700

2700

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

2700

без ДДС

Земед.земя 20465.28.9, 7.229 ,Дка.,

гр.Девин

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

„Манолов и син „ООД

17.

1538.90

2948

2418

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

2418

УПИ-Х, кв.14

С площ 737 кв.м.

с.Гьоврен

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

Стефан Станиславов Чавдаров

18.

78.30

1700

1700

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

1700

Земед.земя 20465.198.2, 2.725Дка.,

гр.Девин

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

Росен Бисеров Корчев

19.

11.50

700

700

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

700

Земед.земя 20465.525.23, 2.304 ,Дка.,

гр.Девин

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

Мариана Светозарова Кехайова

20.

12.00

750

750

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

750

Земед.земя 20465.525.22, 2.390 ,Дка.,

гр.Девин

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

Мариана Светозарова Кехайова

21.

46.60

1700

1700

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

1700

Земед.земя 20465.524.28, 5.178 ,Дка.,

гр.Девин

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

Андрей Рашков Кехайов

22.

28.30

2100

2100

Решение

№144/2012на

ОбСДевин

2100

Земед.земя 73105.21.318, 6.285 ,Дка.,

с.Триград

Търг за продажба по чл.35.ал.1 от ЗОС

Даниел Руменов Александров

23.

146.20

816.00

510

Решение

№168/2012на

ОбСДевин

510

без ДДС

Продажба 17 кв.м. част от 20465.503.691

гр.Девин

Ликвидиране съсобственост

по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

Бинка Малинова

Чаушева

Гр.Девин

24.

6485.40

14240.37

14240.37

Решение

№169/2012на

ОбСДевин

14240.37

без ДДС

Продажба 116 кв.м. част от 20465.502.346 и втори етаж от жилищна сграда с20465.502.346.1.2 с площ 70.55 кв.м.

гр.Девин

Ликвидиране съсобственост

по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

Стефан Георгиев Манолов

Гр.Девин

25.

Решение

№170/2012на

ОбСДевин

Делба на съсобствен имот

Делба по

по чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС

Димитър Щонов Кочев

Гр.Девин

26.

1657.80

1841

1841

Съгласно тарифа по Наредба №2

1841

кв.104,УПИ IV

20465.501.1821 с площ

307кв.м

гр.Девин

Продажба по чл.35,ал.3 от ЗОС

Иван Стефанов Солаков

27.

812.10

1480.50

1480.50

Съгласно тарифа по Наредба №2

1480.50

кв.155,УПИ VII

20465.502.1729 с площ 141кв.м.

гр.Девин

Продажба по чл.35,ал.3 от ЗОС

Цветан Димитров Вълков

Иванка Стоянова Вълкова

28.

2344.20

2352

2352

Съгласно тарифа по Наредба №2

2352

кв.91, УПИ XVIII

20465.52.1170 с площ 392кв.м.

гр.Девин

Продажба по чл.35,ал.3 от ЗОС

Андрей Маринов Димитров

Сийка Асенова Димитрова

29.

922.90

1755.60

1755.60

Съгласно тарифа по Наредба №2

1755.60

кв.2,УПИ III

с площ 418кв.м

Продажба по чл.35,ал.3 от ЗОС

Николай Илиев Чакъров

30.

31.10

5528

5528

Съгласно тарифа по Наредба №2

5528

пл№ 037004,X-та катег.

с площ 2.764 кв.м.

м.Банята,зем.Михалково

Продажба по чл.35,ал.3 от ЗОС

ТПК“МИХАЛКОВО“

31.

3367.00

29.20

29.20

Съгласно тарифа по Наредба №2

29.20

кв.29,УПИ XVII

20465.502.115 с площ 8кв.м

гр.Девин

ОПС по чл.38,ал.2 от ЗОС

Юлиян Юлиянов Алишев

32.

2076.80

178.85

178.85

Съгласно тарифа по Наредба №2

178.85

кв.54,УПИ XX

20465.502.171 с площ 49кв.м.

гр.Девин

ОПС по чл.38,ал.2 от ЗОС

Манол Трайков Колачев

33.

2948.10

36.50

36.50

Съгласно тарифа по Наредба №2

36.50

кв.47,УПИ II

20465.501.68 с площ 10кв.м

гр.Девин

ОПС по чл.38,ал.2 от ЗОС

Игор Велинов Минков

33.

Решение

№25/2011на

ОбС Девин

кв.152,УПИ

стая №1 с площ 14кв.м и стая№1А с площ 14кв.м.,етаж III

Право на управление по чл.12,ал.3 от ЗОС

НОИ-Смолян

Валентин Асенов Гаджев

/директор на ТП на НОИ-Смолян/

34.

1657.80

1842

1842

Съгласно тарифа по Наредба №2

1842

кв.140,УПИ IV

20465.501.1821 с площ 307кв.м

гр.Девин

Продажба по чл.35,ал.3 от ЗОС

Захари Ангелов Митев

35.

Решение

№104/2012на

ОбС Девин

кв.68,УПИ II

стая№307,ет.III с площ 17кв.м. от общ.общеж.

ул.“Явор“№1

Право на управление по чл.12,ал.3 от ЗОС

„Съюз на глухите в България“-териториална организация в гр.Девин

36

Решение

№105/2012на

ОбС Девин

кв.68,УПИ II

стая№206,ет.II с площ 17кв.м. от общ.общеж.

ул.“Явор“№1

Право на управление по чл.12,ал.3 от ЗОС

„Съюз на слепите в България“-първична организация в гр.Девин

37.

1566.50

1206

1206

Съгласно тарифа по Наредба №2

1206

кв.129,УПИ II

20465.506.411 с площ 201/561кв.м.

гр.Девин                  

Продажба по чл.35,ал.3 от ЗОС

Маргарита Викторова Лишева

38.

3497.10

525

525

Съгласно тарифа по Наредба №2

525

кв.119,УПИ XIV

20465.501.528

ОПС по чл.38,ал.2 от ЗОС

Роска Стоилова Марудинска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

инж.Красимир Бечев

/гл.експерт „ОС“/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер