Начало ОБЯВЛЕНИЯ Делегирани бюджети Справка за разпределение на средствата по Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. между общинските училища
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
С П Р А В К А
за разпределение на средствата по Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. между общинските училища
Училища Брой ученици 100% средства по ЕРС-1570 лв. 95%*EPC*БУ 0,5% ДЛК 3,5% DОУРЗС 1% РНР СФ=95% ЕРС*БУ + 0,5% ДЛК + 3,5% ДСУ + 1% Р Средства за инд. форма Средства за самост. форма ДМТБ/25/ ДДРП/308/ ДПХУ
/72/
Средства /І+ІІ+ІІІ /520 Средства за защитени Средства за ППГ-928 Стипендии Всичко
СОУ-Девин 620 973400 924730,00 6868,75 9734 941332,75 10540 8000 15500 11396 16056 1346 1004171
ОУ-Настан 58 91060 86507,00 18591,417 910,6 106009,02 1450 2088 11960 121507
ОУ-Грохотно 47 73790 70100,50 15065,458 737,9 85903,86 320 1175 1800 8840 98039
ОУ-Гьоврен 45 70650 67117,50 14424,375 706,5 82248,38 1125 308 2232 11960 97873
ОУ-Триград 30 47100 44745,00 471 45216,00 750 936 6760 41323 94985
ОУ-Лясково 35 54950 52202,50 549,5 52752,00 875 1080 5200 40538 100445
ОУ-Селча 19 29830 28338,50 298,3 28636,80 475 864 0 42578 2784 75338
ОУ-Осиково 21 32970 31321,50 329,7 31651,20 525 792 3640 42421 1856 80885
Всичко 875 1373750 1305062,50 6868,75 48081,25 13737,5 1373750,00 10540 8320 21875 11704 25848 48360 166860 4640 1346 1673243
Забележка:    Данните за броя на учениците по Закона за държавния бюджет на Република България е 875, а по информационната система "Админ М" е 878. При извършване корекция от Министерството на финансите по бюджета на община Девин, ще се извърши корекция на средствата на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" / увеличение по ЕРС за тези 3 деца / и намаление за 7 деца за осигуряване на целодневна организация на уч. ден за деца от І, ІІ, и ІІІ клас. Ще се извърши корекция и на средствата за ОУ "Пейо Яворов" /увеличение / - за 4 ученика на ресурсно подпомагане и на ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно   /увеличение / - за 7 ученика на самостоятелна подготовка. Към бюджетите на ОУ "Отец Паисий"- с. Селча и ОУ "Димитър Благоев" - с. Осиково са прибавени средства за деца в полудневни подготвителни групи, съответно за 3 и 2 деца.
Легенда: ОУ - Основно училище
СОУ - Средно общообразователно училище
СФ = 95% х ЕРС х БУ + 0.5% ДЛК + 3.5% ДОУРЗС + 1% РНР
•   СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;
•   ЕРС – единен разходен стандарт;
•   БУ – брой ученици;
•   ДЛК – добавка за логопедичен кабинет;
•   ДОУРЗС – добавка за основно училище, различно от защитените и средищното - добавката се определя само за ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - кв. Настан,                                                                                   ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно, ОУ "Пейо Яворов" - с. Гьоврен;
•   РНР – резерв за нерегулярни разходи;
ИЗГОТВИЛ:
                                                       ГЛ.ЕКСПЕРТ "ОБРАЗОВАНИЕ":                                      КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:
     /С.МИХАЙЛОВА/ / ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ /
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер