Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти Обявление за отчуждаване на имот частна собственост за изграждане на улица "Руен"
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща


О Б Я В Л Е Н И Е

 

За предстоящо отчуждаване на имот частна собственост за изграждане на улица Руен, гр.Девин .

На основание чл.25, ал.1 от ЗОС

У В Е Д О М Я В А М

Собствениците на имоти с кадастрални номера както следва:

- 20465.502.239 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 129 кв.м. Имота е собственост на Стефана Петрова Радичева, Васил Великов Радичев, Васил Георгиев Радичев, Радка Великова Куцева, Мария Георгиева Тодорова, Васил Радичев Радичев, Мария Радева Дорохина, Васил Стефанов Радичев и Виолета Стефанова Радичева с размер на дължимото обезщетение 4515лв./лева/.

- 20465.502.862 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 26 кв.м. Имота е собственост на н-ци на Абдраман Асанов Солаковс размер на дължимотообезщетение 910 лв./лева/.

- 20465.502.864 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 56 кв.м. Имота е собственост на Рени Лисанова Сафтова и н-ци на Лисан Асанов Узуновс размер на дължимото обезщетение 1960 лв./лева/

- 20465.502.5922 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 199 кв.м. Имота е собственост на н-ци на Рофка Неджипова Кабадаиева, Стоин Минков Кабадаиев, Юлиян Минков Кабадаиев и Севдалина Минкова Юруковас размер на дължимото обезщетение 6965 лв./лева/.

- 20465.502.5923 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 69 кв.м. Имота е собственост на н-ци на Сали Османов Сюлемановс размер на дължимото обезщетение 2415лв./лева/.

 

Имотите се отчуждават съгласно глава ІІІ-та от ЗОС, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която неможе да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал.1 от ЗОС/. и попадат в реализацията на приетия ПУП за изграждане на улица „Руен” в кв.62, и кв.72 на гр.Девин,  одобрен с решение №18/21.02.2005г. на общински съвет Девин.

 

 

 

 

                                     КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                                                  /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер