Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Я В А

            ОБЩИНА ДЕВИН обявява публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели.

1.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.220.5, м. Чифлика, гр.Девин с площ 9.818 дка., АОС № 2092/2012 г. с първоначална цена 3 200 лв.

2.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.278.56,м.Бойдаянкасъ, гр.Девин с площ 6.480 дка., АОС № 2091/2012 г. с първоначална цена 2 200 лв.

3.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.278.68, м.Бойдаянкасъ, гр.Девин с площ 11.221 дка., АОС № 2090/2012 г. с първоначална цена 3 900 лв.

4.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.522.72, м.Иничво, гр.Девин с площ 20.841 дка., АОС № 2089/2012 г. с първоначална цена 6 900 лв.

5.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.548.3, м.Железарка, гр.Девин с площ 13.377 дка., АОС № 2088/2012 г. с първоначална цена 4 800 лв.

6.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.648.17, м.Голямо Чурново, гр.Девин с площ 6.841 дка., АОС № 2087/2012 г. с първоначална цена 4100 лв.

7.Земеделска земя, ливада, осма категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.131.14,м.Гарипова тепавица, гр.Девин с площ 0.419 дка., АОС № 2008/2011 г. с първоначална цена 200 лв.

8.Земеделска земя, ливада, осма категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.151.31, м. Гарипова тепавица, гр.Девин с площ 1.289 дка., АОС № 2020/2011 г. с първоначална цена 650 лв.

9.Земеделска земя, ливада, седма категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.198.2,м.Усое, гр.Девин с площ 2.725 дка., АОС № 2080/2012 г. с първоначална цена 1 700 лв.

10.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.28.9, м. Капията, гр.Девин с площ 7.229 дка., АОС № 2082/2012 г. с първоначална цена 2 700 лв.

11.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.28.2, м.Капията, гр.Девин с площ 5.386 дка., АОС № 2081/2012 г. с първоначална цена 1 800 лв.

12.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.88.29, м.Дувана , гр.Девин с площ 1.214 дка., АОС № 1959/2011 г. с първоначална цена 380 лв.

13.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.88.28, м.Дувана , гр.Девин с площ 0.464 дка., АОС № 1958/2011 г. с първоначална цена 140 лв.

14.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.88.32, м.Дувана , гр.Девин с площ 0.792 дка., АОС № 1957/2011 г. с първоначална цена 240 лв.

15.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.88.33, м.Дувана , гр.Девин с площ 3.602 дка., АОС № 1956/2011 г. с първоначална цена 1 100 лв.

 16.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 074011, м. Тешел, с.Гьоврен с площ 1.786 дка., АОС № 2138/2012 г. с първоначална цена 550 лв.

17.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 074011, м. с.Гьоврен с площ 1.786 дка., АОС № 2138/2012 г. с първоначална цена лв.

18.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.166.32,м.Озеп, гр.Девин с площ 8.299 дка., АОС № 2093/2012 г. с първоначална цена 2 800 лв.

19.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.525.22,м.Иничво, гр.Девин с площ 2.390 дка., АОС № 2098/2012 г. с първоначална цена 750 лв.

20.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.525.23, м.Иничво, гр.Девин с площ 2.304 дка., АОС № 2099/2012 г. с първоначална цена 700 лв.

21.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 20465.524.28, Балтажъмезар, гр.Девин с площ 5.179 дка., АОС № 2100/2012 г. с първоначална цена 1 700 лв.

22.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 004012, м. Катранище, с.Гьоврен с площ 2.084 дка., АОС № 2101/2012 г. с първоначална цена 700 лв.

23.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 004013, м. Катранище,с.Гьоврен с площ 1.979 дка., АОС № 2102/2012 г. с първоначална цена 600 лв.

24.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 004014, м. Катранище, с.Гьоврен с площ 1.746 дка., АОС № 2103/2012 г. с първоначална цена 550 лв.

25.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 004015, м. Катранище, с.Гьоврен с площ 2.159 дка., АОС № 2104/2012 г. с първоначална цена 650 лв.

26.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 004024, м. Катранище,с.Гьоврен с площ 2.094 дка., АОС № 2105/2012 г. с първоначална цена 630 лв.

27.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 007005, м.Чанта чаир, с.Гьоврен с площ 2.242 дка., АОС № 2106/2012 г. с първоначална цена 690 лв.

28.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 008021, м. Алана, с.Гьоврен с площ 1.061 дка., АОС № 2107/2012 г. с първоначална цена 330 лв.

29.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 010054, м. Алана, с.Гьоврен с площ 4.265 дка., АОС № 2108/2012 г. с първоначална цена 1 300 лв.

30.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 012096, м. Алана с.Гьоврен с площ 2.340 дка., АОС № 2109/2012 г. с първоначална цена 700 лв.

31.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 013005, м. Барата, с.Гьоврен с площ 1.171 дка., АОС № 2110/2012 г. с първоначална цена 400 лв.

 

32.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 013013, м. Барата, с.Гьоврен с площ 3.023 дка., АОС № 2111/2012 г. с първоначална цена 950 лв.

33.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 012099, м. Алана, с.Гьоврен с площ 1.213 дка., АОС № 2112/2012 г. с първоначална цена 360 лв.

34.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 014144, м. Селище, с.Гьоврен с площ 2.569 дка., АОС № 2113/2012 г. с първоначална цена 780 лв.

35.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 014145, м. Селище, с.Гьоврен с площ 3.024 дка., АОС № 2114/2012 г. с първоначална цена 950 лв.

36.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 014146, м. Селище, с.Гьоврен с площ 2.003 дка., АОС № 2115/2012 г. с първоначална цена 620 лв.

37.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 014148, м. Селище, с.Гьоврен с площ 1.292 дка., АОС № 2116/2012 г. с първоначална цена 420 лв.

38.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 022027, м. Селище, с.Гьоврен с площ 4.022 дка., АОС № 2117/2012 г. с първоначална цена 1 400 лв.

39.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с № 024006, с.Гьоврен м. Кастарласъ, с площ 1.237 дка., АОС № 2118/2012 г. с първоначална цена 400 лв.

40.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с № 024007, с.Гьоврен м. . Кастарласъ, с площ 1.288 дка., АОС № 2119/2012 г. с първоначална цена 420 лв.

41.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 025012, . Кастарласъ, с.Гьоврен с площ 1.648 дка., АОС № 2120/2012 г. с първоначална цена 520 лв.

42.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 025032, . Кастарласъ, с.Гьоврен с площ 1.593 дка., АОС № 2121/2012 г. с първоначална цена 510 лв.

43.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 026013, . Кастарласъ, с.Гьоврен с площ 2.303 дка., АОС № 2122/2012 г. с първоначална цена 750 лв.

44.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 026017, . Кастарласъ, с.Гьоврен с площ 2.266 дка., АОС № 2123/2012 г. с първоначална цена 720 лв.

45.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 027010, м. Кая Деби, с.Гьоврен с площ 2.085 дка., АОС № 2124/2012 г. с първоначална цена 650 лв.

46.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 027011, м. Кая Деби, с.Гьоврен с площ 1.299 дка., АОС № 2125/2012 г. с първоначална цена 410 лв.

47.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 027033, м. Кая Деби, с.Гьоврен с площ 3.465 дка., АОС № 2126/2012 г. с първоначална цена 1 100 лв.

48.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 044050, м.Карантъ, с.Гьоврен с площ 2.091 дка., АОС № 2134/2012 г. с първоначална цена 1 300 лв.

49.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 070030, м.Аккая, с.Гьоврен с площ 2.355 дка., АОС № 2137/2012 г. с първоначална цена 730 лв.

50.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 027139, м.Кая Деби, с.Гьоврен с площ 1.819 дка., АОС № 2127/2012 г. с първоначална цена 570 лв.

51.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 069016, м. Кителника, с.Гьоврен с площ 1.693 дка., АОС № 2135/2012 г. с първоначална цена 550 лв.

52.Земеделска земя, нива, осма категория при неполивни условия, имот с № 044048, м.Карантъ, с.Гьоврен с площ 1.749 дка., АОС № 2133/2012 г. с първоначална цена 950 лв.

53.Земеделска земя, нива, осма категория при неполивни условия, имот с № 044007, м.Карантъ, с.Гьоврен с площ 1.273 дка., АОС № 2132/2012 г. с първоначална цена 410 лв.

54.Земеделска земя, нива, осма категория при неполивни условия, имот с № 042002, м.Аккая, с.Гьоврен с площ 2.902 дка., АОС № 2131/2012 г. с първоначална цена 1 700 лв.

55.Земеделска земя, ливада, осма категория при неполивни условия, имот с № 040001, м.Аккая, с.Гьоврен с площ 1.749 дка., АОС № 2130/2012 г. с първоначална цена 1 020 лв.

56.Земеделска земя, нива, десета категория при неполивни условия, имот с № 032006, м. Дилик таш, с.Гьоврен с площ 62.471 дка., АОС № 2129/2012 г. с първоначална цена 20 010 лв.

57.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 029002, м. Балъккартасъ, с.Гьоврен с площ 5.469 дка., АОС № 2128/2012 г. с първоначална цена 1 800 лв.

58.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с № 070014, м. Кителника, с.Гьоврен с площ 1.842 дка., АОС № 2136/2012 г. с първоначална цена 600 лв.

59.Земеделска земя, ливада, десета категория при неполивни условия, имот с кадастрален номер 73105.21.318, м. Кучетарево, с.Триград с площ 6.285 дка., АОС № 2086/2012 г. с първоначална цена 2 100 лв.

60.Незастроен жилищен парцелУПИ-І, кв.2 с.Стоманево с площ 780 кв.м.,АОС № 1514/25.05.2009г. с първоначална цена 4 290 лв.

61.Незастроен жилищен парцел УПИ-VІ, кв.131,имот с кадастрален номер 20465.506.486, гр.Девин с площ 276 кв.м., АОС № 2006/15.06.2011г. с първоначална цена 4 416 лв.

62.Незастроен жилищен парцел УПИ-LV, кв.55,имот с кадастрален номер 20465.502.1261, гр.Девин с площ 266 кв.м.,АОС № 2083/06.04.2012г. с първоначална цена 13 377.55 лв. От които 5 568 лв.цена на земята и 7 791.35 лв. подобрения в имота.

63.Застроен парцел УПИ- VІІ, кв.18, с.Лясково с площ 480 кв.м. ведно с простроената сграда ЗП -53 кв.м. , АОС №186/18.08.2002г. с първоначална цена 8 810лв.

            64.Сграда ЗП – 88.2 кв.м. на един етаж ведо с правото на строеж в общински УПИ- ІІІ, кв.7 с.Лясково с АОС 1980/28.05.2010г. с първоначална цена 15 237.60 лв.


65.Незастроен жилищен парцел УПИ-VІІ, кв.139,имот с кадастрален номер 20465.502.1336, гр.Девин с площ 381 кв.м.,АОС № 1964/18.01.2011г. с първоначална цена 4 572 лв.

66.Незастроен жилищен парцел УПИ-ІХ, кв.142,имот с кадастрален номер 20465.503.2, гр.Девин с площ 493 кв.м.,АОС № 2095/27.04.2012г. с първоначална цена 11 339 лв.

67.Незастроен жилищен парцелУПИ-Х, кв.14, с.Гьоврен с площ 737 кв.м.,АОС № 2140/15.05.2012г. с първоначална цена 2000 лв.

 

Предложените цени са без ДДС.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Депозит за участие в търга 50 % от първоначалната цена, който да се внесе в касата на общината или по банкова сметка до 10.09 .2012 г.

            Срок за закупуване на тръжната документация от 21.08.2012г. до 10.09.2012г., в общинска администрация, етаж 2, стая №13 с цена 20.00 лв.        

Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 10.09.2012г. 17.00 часа. Ако предложението е от фирма, трябва да бъде придружено със актуално фирмено дело.

Срок за извършване на оглед на обектите от 21.08.2012г. до 10.09.2012 г.

Дата за провеждане на търга 11.09.2012г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.Дружба”№1, гр.Девин и на 20.09.2012г. Краен срок за оглед, закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и предложения за повторния търг е 19.09.2012г.

 

                                                                                              ОБЩИНА ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер