Начало ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Публичен регистър за разпоредителните сделки Регистър на разпоредителните сделки за 2011 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Р Е Г И С Т Ъ Р

ПО ЧЛ.41, АЛ.4 от ЗОС

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ- ЗА ПЕРИОДА 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

 

Данъчна и

пазарна оценка

лева

Цена опр. от ОбС

Цена на сделката

лева

Данни за имота по АОС

Начин за разпореждане

търг,конкурс или

решение № на ОбС Девин

приобретател

1

2

 

3

4

5

6

1.

910

 

104

104

Съгласно

Пр.№2 към нар.№ 2

104

УПИ-VІІ1кв.3 с.Лясково с

площ 700 кв.м. АОС

№906/2066г.

ОПС пристройка и надстройка с площ 26 кв.м.

заповед № РД-09-341/16.12.2010г. съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл.37, ал.2 от наредба №2на община Девин

Димитър Р.Паров

с.Лясково 906/16.11.2006г.

2.

2848.30

 

 

126

126

Съгласно

Пр.№2 към нар.№ 2

126 с ДДС

 

105 без ДДС

УПИ-ХV,кв.68 гр.Девин

кад.№ 20465.504.1742

С площ 360 кв.м.

АОС№1942/2010

ОПС пристройка гараж с площ 21 кв.м. заповед № РД- 09- 21/11.1.2011 г. съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл.37, ал.2 от наредба №2на община Девин

Милко Борисов Киров

Румяна Салвчева Кирова

Гр.Девин

1942/13.12.2010г.

3.

3276

 

 

208

208

Съгласно

Пр.№2 към нар.№ 2

208

 

173 без ДДС

УПИ-ХІІ,кв.104 гр.Девин

Кад.№ 20465.505.96

С площ 504 кв.м.

АОС№1977/2011г.

ОПС пристройка с площ 40 кв.м. заповед № РД- 09- 49/10.02.2011 г. съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл.37, ал.2 от наредба №2на община Девин

Веселин Митков Татаров

Гр.Девин

1977/2.2.2011

4.

257.10

 

249.60

249.60

Съгласно

Пр.№2 към нар.№ 2

249.60

 

208 без ДДС

УПИ-ХІІ,кв.15 гр.Девин

Кад.№20465.503.1669

Площ 43 кв.м.

АОС№1947/2011г.

 

ОПС пристройка с площ 48 кв.м. заповед № РД- 09- 15/07.01.2011 г. съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл.37, ал.2 от наредба №2на община Девин

Младен Манчев Чавдаров

Албена Игорова Чавдарова

1947/5.1.2011

5.

257.10

 

84.24

84.24

Съгласно

Пр.№2 към нар.№ 2

84.24

 

70.20 без ДДС

УПИ-ХІІ,кв.15 гр.Девин

Кад.№20465.503.1669

Площ 43 кв.м.

АОС№1947/2011г.

 

ОПС пристройка с площ 16.20 кв.м. заповед № РД- 09- 110/05.04.2011 г. съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл.37, ал.2 от наредба №2на община Девин

Младен Манчев Чавдаров

Албена Игорова Чавдарова

1947/5.1.2011

6.

2613

 

 

73

73

Съгласно

Пр.№2 към нар.№ 2

73

 

60.83 без ДДС

УПИ-ХХХІV,кв.55 гр.Девин

Кад.№20465.502.181

Площ 402 кв.м.

АОС№1642/2009г.

ОПС пристройка с площ 20 кв.м. заповед № РД- 09- 165/31.05.2011 г. съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл.37, ал.2 от наредба №2на община Девин

Даниела Руменова Мирова

1642/1.09.2099

7.

4576

 

 

121.67

121.67

Съгласно

Пр.№2 към нар.№ 2

121.67 без ДДС

УПИ-ХХІХ,кв.47 гр.Девин

Кад.№ 20465.501.1200

Площ 704 кв.м.

АОС№1681/2009г.

ОПС пристройка с площ 40 кв.м. заповед № РД- 09- 188/24.06.2011 г. съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл.37, ал.2 от наредба №2на община Девин

Валентин Събинов Юруков

8.

4576

 

 

121.67

121.67

Съгласно

Пр.№2 към нар.№ 2

121.67 без ДДС

УПИ-ХХІХ,кв.47 гр.Девин

Кад.№ 20465.501.1200

Площ 704 кв.м.

АОС№1681/2009г.

ОПС пристройка с площ 40 кв.м. заповед № РД- 09- 191/28.06.2011 г. съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл.37, ал.2 от наредба №2на община Девин

Ясен Събинов Юруков

9.

3319.60

 

170.33

170.33

Съгласно

Пр.№2 към нар.№ 2

170.33 без ДДС

УПИ-ХХVІ,кв.48 гр.Девин

Кад.№20465.501.28

Площ 772кв.м.

АОС№1119/2009г.

ОПС надстройка с площ 56 кв.м. заповед № РД- 09- 192/28.06.2011 г. съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл.37, ал.2 от наредба №2на община Девин

Захаринка Събева Радулова

10.

1173.20

 

2100

 

 

2100

Съгласно

Пр.№2 към нар.№ 2

2100

 

1750 без ДДС

УПИ-ІV,кв.155 гр.Девин

Кад.№20465.502.1726

Площ 135 кв.м.

АОС 1411/2009г.

 

Продажба Земя по чл.35,ал.3 от ЗОС и чл.44, ал.1 от Н№2

Мария Д. Хараламбова

Тома Ат.Хараламбов

11.

4007.60

 

3262

 

4007.60

По данъчна оценка

4007.60

 

3339.67 без ДДС

УПИ-ІІІ,кв.59 гр.Девин

Кад.№ 20465.504.1543

Площ 466 кв.м.

АОС1992/2011г.

Продажба Земя по чл.35,ал.3 от ЗОС и чл.44, ал.1 от Н№2

Захари Тодоров Кайков

Гр.Девин

12.

510.70

 

940.80

 

 

940.80

Съгласно

Пр.№2 към нар.№ 2

940.80

 

784 без ДДС

УПИ-ХV,кв.25 с.Триград

Площ 224 кв.м.

АОС№267/2003г.

Продажба Земя по чл.35,ал.3 от ЗОС и чл.44, ал.1 от Н№2

Румен Еф.Александров

Емилия Ш.Александрова

С.Триград

13.

7.20

 

1050

1050

Съгласно Решение№

43/2011г.ОбС Девин

1050

№ 017191,м.Кучинеща,

Зем.Лясково,ливада

Площ 3000кв.м.

АОС№1144/2008г.

Продажба Земя по чл.35,ал.3 от ЗОС и чл.44, ал.1 от Н№2

Сунай К.Делиеминов

Руфие Р.Делиеминова

с.Лясково

14.

200.90

 

685.34

685.40

съгласно Решение№

62/2011г.ОбС Девин

685.40

 

571.12 без ДДС

91 кв.м. от УПИ-VІІІ,кв.14

С.Грохотно

АОС 1427/2009г.

Ликвидиране съсобственост

Чл.36,ал.1,т2 от ЗОС

и чл.32,ал.1,т2 и ал.4 от

Н№2

Ахмед Емин Реджеп

Митко Свиленов Диев

С.Грохотно

15.

1452

 

3630

3630

Решение №117/2010г.на ОбСДевин

3630

УПИ-VІІ,кв.20 с.Чуруково

Площ 605 кв.м.

АОС №1695/2009г.

Продажба земя

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-339/16.12.2010г.

Васил Н. Мадански

С.Чуруково

16.

65694

 

 

55000

 

 

66000

Решение №115/2010г.на ОбСДевин

66000

УПИ-V,кв.42 гр.Девин

Кад.№ 20465.502.821

Площ 609кв.м. и сграда

ЗП 222кв.м. на два етажа и изби

АОС №1921/2010г.

Продажба парцел

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-339/16.12.2010г.

„Зидарит „ООД

Гр.Пловдив

Митко Минков Цетковски

17.

2373.60

 

8280

19320

Решение №133/2010г.на ОбСДевин

19320

16100 без ДДС

УПИ-ХХІV,кв.25 гр.Девин

Кад№ 20465.501.512

С площ 276кв.м.

АОС№196/2002Г.

 

Продажба парцел

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-339/16.12.2010г.

Хавиланд ООД гр.ДЕВИН

Светла Р.Хавина

18.

10.70

 

590

 

590

Решение №24/2011г.на ОбСДевин

590

Зем.имот№20465.86.64

Гр.Девин,нива, десета категория

Площ 1187кв.м.

АОС№1960/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-122/19.04.2011г.

Иво Големечев

гр.Девин

19.

2375.10

 

 

7560

7560

Решение №24/2011г.на ОбСДевин

7560

УПИ-VІ,кв.139 гр.Девин

Кад.№20465.520.1335

Площ 420 кв.м.

АОС№1963/2011

Продажба парцел

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-122/19.04.2011г.

Красимир Лилковски

С.Любча

20.

70.80

 

257

257

Решение №24/2011г.на ОбСДевин

257

Гаражна клетка №1

УПИ ХVІІІ,кв.1 с.Гьоврен

Площ 18 кв.м.

АОС№1948/2011

Продажба терен гараж

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-122/19.04.2011г.

Гюрсел Местан Шаиб

С.Гьоврен

21.

442.60

 

1259

1259

Решение №24/2011г.на ОбСДевин

1259

Имот № 43,кв.2 с.Стоманево

Площ   98кв.м. и сграда ЗП 22 кв.м

АОС№1413/2010

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-122/19.04.2011г.

Джамал Хайредин Имам

С.Стоманево

22.

17

 

150

150

Решение №60/2011г.на ОбСДевин

150

Зем.земя № 069002 с.Гьоврен

С площ 2.955дка.

АОС№1978/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-189/24.06.2011г.

Орхан Джамал Осман

С.Гьоврен

23.

9.90

 

90

90

Решение №60/2011г.на ОбСДевин

90

Зем.земя № 069003 с.Гьоврен

С площ 1.891дка.

АОС№1979/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-189/24.06.2011г.

Орхан Джамал Осман

С.Гьоврен

24.

67

 

680

680

№24/2011г.на ОбСДевин

680

Зем.земя № 004094 с.Грохотно

С площ 1.340 дка.

АОС№1979/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-189/24.06.2011г.

Скорпио Ойл гр.Девин

Асен З.Корчев

25.

2938.60

 

17400

17400

Решение №19/2011г.на ОбСДевин

17400 с ДДС

81/162 кв.м. идеални части, втори етаж от жилищна сграда-49 кв.м., мазе 17.16 кв.м. АОС № 1939/2010г.

Ликвидиране на съсобственост чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.32, ал.1, т.2 от Наредба № 2

Миглена Северинова Ангелова

 

26.

2957.80

 

 

285

285

Решение № 24/2011г.

285 без ДДС

Гаражна клетка № 7,

С площ 20 кв.м.,попадаща в УПИ XVII, кв.15, с.Триград

АОС № 1949/2011г.

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-122/19.04.2011г.

Митко Ралинов Хаджийски

27.

2.10

 

30

51

Решение №127 и 129

2011г.

51 без ДДС

Зем.земя.№076028 с площ

0.206 дка. ,с.Гьоврен

АОС 2028/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-371/14.11.2011г.

Сали Джамалов Чолаков

28.

3.80

 

50

65

Решение №127 и 129

65 без ДДС

Зем.земя.№076025 с площ

0.368 дка. ,с.Гьоврен

АОС 2026/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-371/14.11.2011г.

Билял Сали Шаиб

29.

6

 

100

120

Решение №127 и 129

120 без ДДС

Зем.земя.№076027 с площ

0.577 дка.,с.Гьоврен

АОС 2029/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-371/14.11.2011г.

Исмаил Юсеин Чанта

30.

7.30

 

730

730

Решение №127 и 129

730 без ДДС

Зем.земя.№20465.75.27 с площ 2.429 дка.

Гр.Девин

АОС 2031/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-371/14.11.2011г.

Стою Вълчанов Пищалов

31.

8.50

 

260

260

Решение №127 и 129

260 без ДДС

Зем.земя.№087025 с площ

0.862 дка. ,с.Михалково

АОС 2053/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-371/14.11.2011г.

Йордан Симов Паров

32.

440.84

 

546

546

Решение №62/2011г.

546 без

ДДС

Терен 91/1680 ид.части

От УПИ-VІІІ,кв.14

С.Грохотно

Продажба имот чл.36,ал.1,т.2

От ЗОС ликвидиране съсобственост дог.№370 /01.09.2011г.

Ахмед Емин Реджеп

Митко Свиленов Диев

 

33.

85.40

 

1400

 

1400

Решение№ 81/2011г.

1400 с ДДС

Терен 40/480 ид.части от

УПИ-VІІ,кв.15 с.Триград

АОС 1946/2011

Продажба имот чл.36,ал.1,т.2

От ЗОС ликвидиране съсобственост дог.№479 /27.10.2011г.

Любомир Байрактаров

Фиданка Байрактарова

34.

45

 

500

500

Решение 114

2011г.

500лв.замя без ДДС

Зем.земя нива, VІІІ-ма кат.

М.Гарипова тепавица

Гр.Девин №20465.151.38

Площ 1.117 дка.

Замяна по чл.40,ал.2,т.3 от ЗОС гробищен парк с.Беден

Дог.484/3.11.2011г.

Н-ци на Младен Чавдаров Соколов

35.

6.70

 

840

840

Решение№№127 и 129 от 2011г.

840лв.без ДДС

Зем.земя др.селск.територия

М.Лукова падина,с.Лясково №017843 с площ 2.789дка.

 

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-371/14.11.2011г.

Сунай Кадриев Делиеминов

36.

-

 

610

610

Решение № 91

2011г.

619лв.без ДДС

Земя част от имот с кад.№

20465.501.1187 гр.Девин с площ 14кв.м.

Замяна по чл.40,ал.2,т.3 от

ЗОС съгласно приет ПУП ПРЗ гр.Девин

Соня Спасенова Копанова

37.

713.80

 

1660

1660

Решение

136/2011г.

 

1660 без ДДС

Терен 83/588 ид.части от

Имот с кад.№ 20465.503.783

Гр.Девин АОС№2061/2011

Продажба имот чл.36,ал.1,т.2

от ЗОС ликвидиране съсобственост дог.№486 /14.11.2011г.

Борислав Пеев

Георги Пеев

Евгения Пеева

 

38.

-

 

48 232

48232

Решение№ 100/2011г.

48 232 с ДДС

Приложение № 1 за 43 бр.имоти за ХВ”Цанков камък”

Продажба на имоти по чл.35.ал.4,т.2 от ЗОС

Дог.127/29.12.2011г.

НЕК ЕАД

Гр.София

39

-

 

22 670

22 670

Решение №120/2011г.

22 670 с ДДС

Приложение № 2 за 49 бр.имоти за път ІІІ-ти клас Девин Михалково

Продажба на имоти по чл.35.ал.4,т.2 от ЗОС

Дог.128/29.12.2011г.

НЕК ЕАД

Гр.София

 

40.

 

Решение №101/2011г.

 

Приложение №3

Делба на имоти закупени от НЕК ЕАД с договор 230/16.11.2004г.

Делба на имоти по дог.№ 230

НЕК ЕАД

Гр.София

 

41

 

Решение №101/2011г.

 

Приложение №4

Делба на имоти закупени от НЕК ЕАД с договор 231/16.11.2004г.

Делба на имоти по дог.№ 231

НЕК ЕАД

Гр.София

 

42.

 

Решение №101/2011г.

 

Приложение №5

Делба на имоти закупени от НЕК ЕАД с договор 141/09.07.2004г.

Делба на имоти по дог.№ 141

НЕК ЕАД

Гр.София

 

43.

 

Решение №101/2011г.

 

Приложение №6

Делба на имоти закупени от НЕК ЕАД с договор 142/09.07.2004г.

Делба на имоти по дог.№ 142

НЕК ЕАД

Гр.София

 

45.

88.50

 

6 501

Решение№134/17.10.2011г

6 501

Зем.земя др.селскостоп., VІІ-ма кат.м.Гроба,с.М-во

№142011с площ 4.277 дка.

АОС№2062

Продажба Земя по чл.35,ал.3 от ЗОС и чл.44, ал.1 от Н№2

Владимир Зойнов

Тотка Зойнова

46.

13.10

 

790

Решение №127 и 129

2011г.

1185

Зем.земя.№021039 с площ

2.611 дка. ,с.Триград

АОС 2047/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-371/14.11.2011г.

Здравко Чейреков

С.Триград

47.

4.30

 

300

Решение №127 и 129

2011г.

360

Зем.земя.№022153 с площ

0.956 дка. ,с.Триград

АОС 2047/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-371/14.11.2011г.

Емил Чолаков

С.Триград

48.

10.30

 

1150

Решение №127 и 129

2011г.

1 265

Зем.земя.№022151 с площ

3.817 дка. ,с.Триград

АОС 2048/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-371/14.11.2011г.

Хасан Имамски

С.Триград

49.

6.80

 

100

Решение №127 и 129

2011г.

500

Зем.земя.№076026 с площ

0.722 дка. ,с.Триград

АОС 1967/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-371/14.11.2011г.

Виктор Р.Александров

С.Триград

50.

17.30

 

1200

Решение №84,89 и 90

2011г.

1200

Зем.земя.№037003 с площ

3.002 дка. ,с.Михалково

АОС 1966/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-294/7.09.2011г.

Евгени Събев

Гр.Пловдив

51.

28.80

 

1400

Решение №84,89 и 90

2011г.

1400

Зем.земя.№011174 с площ

3.999 дка. ,с.Лясково

АОС 2010/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-294/7.09.2011г.

Румяна Н.Ангелова

С.Лясково

52.

31

 

1500

Решение №84,89 и 90

2011г.

1500

Зем.земя.№011171 с площ

4.302 дка. ,с.Лясково

АОС 2006/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-294/7.09.2011г.

Румяна Н.Ангелова

С.Лясково

53.

8.50

 

750

Решение №84,89 и 90

2011г.

750

Зем.земя.№011183 с площ

2.117 дка. ,с.Лясково

АОС 2011/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-294/7.09.2011г.

Румяна Н.Ангелова

С.Лясково

54

21.60

 

1 050

Решение №84,89 и 90

2011г.

1 050

Зем.земя.№011158 с площ

3.002 дка. ,с.Лясково

АОС 2003/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-294/7.09.2011г.

Румяна Н.Ангелова

С.Лясково

55.

8.00

 

700

Решение №84,89 и 90

2011г.

700

Зем.земя.№011194 с площ

2.002 дка. ,с.Лясково

АОС 2012/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-294/7.09.2011г.

Румяна Н.Ангелова

С.Лясково

56.

5.10

 

450

Решение №84,89 и 90

2011г.

450

Зем.земя.№011162 с площ

1.266 дка. ,с.Лясково

АОС 2004/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-294/7.09.2011г.

Румяна Н.Ангелова

С.Лясково

57.

6.30

 

662

Решение №127 и 129

2011г.

662

Зем.земя.20465.153.1 с площ

1.015 дка. , гр.Девин

АОС 2045/2011

Продажба имот

Чл.35,ал.1 от ЗОС

Тъг зап.№ РД-09-371/14.11.2011г.

Любо Бонев

Гр.Девин

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер