Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец май и месец юни 2011 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Изработване на Подробни устройствени планове

 

м. май и юни

 

1.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 94В-963-1/10.05.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПР   /подробен устройствен план-план за регулация /  за промяна на УПИ-та ІІ- 411 и УПИ ІІІ- 410 в кв. 129 по ПУП на гр. Девин, кв. Настан.


2.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 94Н-366-2/10.05.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПР   /подробен устройствен план-план за регулация /  за промяна на УПИ ХХІ  и УПИ ХХІІ в кв. 68 по ПУП на гр. Девин, община Девин


3.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№ 94Г-05-3/10.05.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/  /  за поземлен имот с идентификатор   20465.5.21 по  Кадастралната Карта  на  гр. Девин , м. „ Бараклии”, за жилищно застрояване с промяна предназначението на земеделска земя.


4.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№ 91-187-1/10.05.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/  /  за поземлен имот с идентификатор   20465.538.8 по  Кадастралната Карта  на  гр. Девин , м. „ Кръстец ”, за вилно селище с промяна предназначението на земеделска земя.


 

5.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 91-328-2/14.06.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПР   /подробен устройствен план-план за регулация /  за промяна на УПИ ХХІ в кв. 105 по ПУП на гр. Девин, кв. Настан.


 

6.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 95-83-3/14.06.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /  за промяна на УПИ І в кв. 75 по ПУП на гр. Девин.


 

7.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 94М-90-2/14.06.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /  за промяна на УПИ ІІ в кв. 20 по ПУП на с. Осиково .


 

8.Община Девин обявява, че с разрешение № 1/03.06.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато израбтване на КПИИ / Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ за строеж на обект  „ Жилищна сграда” в УПИ ІV в кв. 32 по ПУП на с. Триград .


 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер