Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец февруари 2011 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец февруари 2011 година. PDF Печат Е-поща

1.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№ 94К-475-1/15.02.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/  за поземлен имот с идентификатор 20465.5.37 по  Кадастралната Карта  на  гр. Девин , м. „ Бараклии”, за изграждане на вила за семейна почивка с промяна предназначението на земеделска земя.


2.Община Девин обявява, че с разрешение изх.№ 94А-144-1/15.02.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изработване на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/  /  за поземлен имот с идентификатор   20465.5.208 по  Кадастралната Карта  на  гр. Девин , м. „ Бараклии”, за жилищно застрояване с промяна предназначението на земеделска земя.


3.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 94А-264-2/15.02.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПР   /подробен устройствен план-план за регулация /  за промяна на уличната регулация от О.Т. 1583 до О.Т.1584 в кв. 144 по ПУП на гр. Девин


4.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 94В-755-1/15.02.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПРЗ   /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване / за УПИ VІ, УПИ ХХХVІІІ- 1372 и имот пл. № 1373 в кв.15 по ПУП на гр. Девин


5.Община Девин обявява, че с предписание  изх.№ 08-18-1/17.02.2011 г. на Кмета на Община Девин e допуснато изменение на ПУП-ПР   /подробен устройствен план-план за регулация /  за промяна на уличната регулация от О.Т. 509 до О.Т.510 в кв. 13 по ПУП на гр. Девин


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер