Начало ОБЯВЛЕНИЯ Делегирани бюджети Разпределение на средствата по общинските училища за 2011 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

С П Р А В К А

 

за  разпределение на средствата по Закона за държавния бюджет на

Република България за 2011 г. между общинските училища

 

 

Училища

Брой ученици

100% средства по ЕРС-1450 лв.

95%*EPC*БУ

0,5% ДЛК

3,5% ДОУРЗС

1% Р

СФ=95% ЕРС*БУ + 0,5% ДЛК + 3,5% ДОУРЗС + 1% Р

1

2

3

4

5

6

7

8

СОУ-Девин

598

867096

823741,20

6583

 

8670,96

838995

ОУ-Настан

73

105850

100557,50

 

5081

1058,50

106697

ОУ-Грохотно

54

78300

74385,00

 

13000

783,00

88168

ОУ-Гьоврен

43

62350

59232,50

 

28000

623,50

87856

ОУ-Триград

35

50750

48212,50

 

 

507,50

48720

ОУ-Лясково

47

68150

64742,50

 

 

681,50

65424

ОУ-Селча

37

53650

50967,50

 

 

536,50

51504

ОУ-Осиково

21

30450

28927,50

 

 

304,50

29232

Всичко:

908

1316596

1250766,20

6583

46081

13165,96

1316596

 

 

Училища

Добавка на ученик за подобряване на МТБ на училищата /ДПМТБУ/

Средства за извън-училищни дейности на ученици

Добавка за деца на ресурсно подпомагане

Средства целод.организ. на учебния ден и за стол. хранене на пътуващи ученици от средишни и приемащи училища

Добавка за подпомагане храненето на децата от ПГ в ДГ, ПК в училище и учен. от І-ІV кл.

Средства за осигур. целодн. организ. на учебния ден - І клас с изкл. на пътуващи

1

9

10

11

12

13

14

СОУ-Девин

13754

8372

3298

28609,00

14755,00

24766,00

ОУ-Настан

1679

1022

 

 

2340,00

2562,00

ОУ-Грохотно

1242

756

 

 

2340,00

2989,00

ОУ-Гьоврен

989

602

 

 

1755,00

4697,00

ОУ-Триград

805

490

 

427,00

910,00

2135,00

ОУ-Лясково

1081

658

 

 

1170,00

854,00

ОУ-Селча

851

518

 

 

1235,00

2135,00

ОУ-Осиково

483

294

 

 

845,00

854,00

Всичко:

20884

12712

3298

29036,00

25350,00

40992,00

 

 

Училища

Средства за инд.  форма

Средства за сам. Форма

Средства за стипендии

Всичко средства по ЕРС                                          за 2011 г.

Преходен остатък от 2010 г.

Общо

1

15

16

17

18

19

20

СОУ-Девин

 

4365

19800

956714

22124

978838

ОУ-Настан

2475

 

 

116775

63

116838

ОУ-Грохотно

 

 

 

95495

297

95792

ОУ-Гьоврен

 

 

 

95899

354

96253

ОУ-Триград

 

 

 

53487

7447

60934

ОУ-Лясково

 

 

 

69187

3023

72210

ОУ-Селча

 

 

 

56243

11705

67948

ОУ-Осиково

 

 

 

31708

15925

47633

Всичко:

2475

4365

19800

1475508

60938

1536446

 

 

Забележка:

 

1.     Данните за броя на учениците по Закона за държавния бюджет на Република България е 908, а по информационната система "Админ М" е 926.Това наложи да се намали броя на учениците в СОУ "Христо Ботев" с 18. При извършване корекция  от Министерството на финансите по бюджета на община Девин, ще се извърши корекция и на средствата на СОУ "Христо Ботев".

 

2.     Добавката за деца на ресурсно подпомагане се предоставя на СОУ "Христо Ботев" - гр.Девин, а при извършване корекция  от Министерството на финансите по бюджета на община Девин, ще се предоставят средства за детските градини /за едно дете в ЦДГ - Грохотно и за две деца в ЦДГ - Гьоврен/.

 

 

3.     Част от общия размер на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас /5655 лв./ са за децата от подготвителните групи в общинските детски градини.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер