Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решениe №138А от заседанието проведено на 26.11.2010 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Р Е Ш Е Н И Е  № 138А

 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,

проведено на 26.11.2010  година, Протокол №16

 

 

ОТНОСНО: Преразглеждане на решение №118 от 03.11.2010 г. по протокол №14.

 

Общински съвет – Девин, след като разгледа свое решение №118 от 03.11.2010 г. и се запозна с писмо с изх. №АП-03-09-1592 от 19.11.2010 година  от Областен управител на област Смолян, проведени разисквания и  гласуване, на основание чл.45, ал.9, от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет – Девин

 

 

РЕШИ:

 

 

1.      Отменя свое решение №118 от 03.11.2010 г. по протокол №14.

 

 

/17-11-10/

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет- Девин:

/инж. Кармфил Каров/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер